Default news teaser image
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

Default news teaser image
Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của UBND tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 9/5/2021 của HĐND tỉnh Cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021

Default news teaser image
Công văn số 1975/SKHĐT-TH ngày 19/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Default news teaser image
Các Đề án, văn bản quan trọng cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý IV năm 2016

Default news teaser image
Quyết định số: 333/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh, Quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map