Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
Triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.


Default news teaser image
V/v lấy ý kiến 38 nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh.

Default news teaser image
Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Văn bản số 1725/UBND-KTTH ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ

Default news teaser image
Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 ngày 6 tháng 2022 của Quốc hội

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phân khu A1 thuộc phường Yên Thế - Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phân khu A5 và D thuộc phường Chi Lăng - Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Tài liệu chuẩn bị tổ chức Hội nghị tại UBND tỉnh thông qua nội dung các báo cáo quy hoạch tỉnh

Default news teaser image
V/v lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh về dự thảo 38 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh (lần 2)

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030. tâm nhìn đến 2050

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map