Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Default news teaser image
BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (LẤY Ý KIẾN TẠI VĂN BẢN 825/UBND-KTTH, NGÀY 11/4/2023 CỦA UBND TỈNH GIA LAI)

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Diên Phú, xã Diên Phú, thành phố Pleiku

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quế - PCT UBND tỉnh tại buổi họp trược tuyến về chuyên đề quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Phù Đổng, phường Hội Phú và một phần phường Trà Bá, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Ia Kring và phường Diên Hồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Yên Đpỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Default news teaser image
BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (SAU KHI HOÀN CHỈNH THEO KL 1028-KL/TV CỦA THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, H.Krông Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Default news teaser image
THÔNG TƯ 04/2022/TT-BXD NGÀY 24/10/2022 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Default news teaser image
Nghị quyết 152/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Default news teaser image
Nghị quyết 138/NQ-CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map