Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
V/v lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh về dự thảo 38 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh (lần 2)

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030. tâm nhìn đến 2050

Default news teaser image
Lấy ý kiến 38 Nội dung đề xuất Quy hoạch tỉnh lần 2

Default news teaser image
Lấy ý kiến tham gia dự thảo 07 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo: Thực trạng và phương án phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Tài liệu Báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 9/5/2021 của HĐND tỉnh Cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

Default news teaser image
PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021

Default news teaser image
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Default news teaser image
Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
V/v xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

 1 - 2 - 3 - 4 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map