Phổ biến giáo dục pháp luật
Default news teaser image
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai trong năm 2020

Default news teaser image
10 Luật được thông qua tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV

Default news teaser image
11 luật và Bộ luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 8, Khóa XIV

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
@Ke-hoach-PBGDPL-nam-2020-So-KHDT-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Luật ngân sách nhà nước 2015

Default news teaser image
Nghị định 20/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính


Default news teaser image
Luật tiếp cận thông tin 2016

Default news teaser image
Một số điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Default news teaser image
Luật Công nghệ Thông tin 2006

Default news teaser image
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018


Default news teaser image
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về Quy chế tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
13-2018-QĐ-UBND-signed.pdf

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map