STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Link xem/ tải văn bản Góp ý văn bản
1 Nghị quyết số 35/2022/NQ - HĐND ngày 09 /12/2022 của HĐND về việc Ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải Nghị quyết tại đây: Góp ý văn bản
2 Nghị quyết số 42/2022/NQ - HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 167/2016/NQ -HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai Tải Nghị quyết tại đây: Góp ý văn bản
3 Nghị quyết số 43/2022/NQ - HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND về việc Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025 . Tải Nghị quyết tại đây: Góp ý văn bản
4 Quyết định 41/2022/QĐ-UBND 29/11/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai Tải Quyết định tại đây: Góp ý văn bản
5 Quyết định 39/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. Tải quyết định tại đây: Góp ý văn bản
6 Nghị quyết số 20/2022/NQ - HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai . Tải Nghị quyết tại đây: Góp ý văn bản
Nội dung góp ý
Nội dung góp ý:
Upload:
 Security code

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map