VĂN BẢN LẤY Ý VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VBQPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 
 
 |<  <  1 - 2 >  >|
STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Link xem/ tải văn bản Góp ý văn bản
1 Nghị quyết 167/2016/NQ-HĐND ngày  30/03/2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai  167/2016/NQ-HĐND Góp ý văn bản
2 Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017 Về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND Góp ý văn bản
3 Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND Góp ý văn bản
4 Lấy ý kiến Nhân dân về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền Quy 43_2019_QĐ_UBND.pdf Góp ý văn bản
5 Lấy ý kiến Nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại nội dung Nghị quyết tại đây: 103_NQ_HDND.pdf Góp ý văn bản
6 Lấy ý kiến Nhân dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tải nội dung Nghị quyết về tại đây: Tải về
Góp ý văn bản

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map