You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017

Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/10/2017
Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh xuống dưới 15,2% vào cuối năm 2020 (bình quân mỗi năm giảm hơn 5%).
Giải quyết đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề cho trên 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.
Trong giai đoạn 2017-2020 sẽ hỗ trợ đất ở cho 1.342 hộ với diện tích 26,01 ha; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 231 hộ với diện tích 188,06 ha; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 6.144 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 8.108 hộ và hỗ trợ 6.160 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Tổng số hộ cần hỗ trợ là 21.985 hộ, kinh phí thực hiện Đề án là 505.797,65 triệu đồng (trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ: 45.681,6 triệu đồng; Vay từ ngân hàng Chính sách xã hội: 459.216,05 triệu đồng; ngân sách địa phương: 900 triệu đồng).


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map