Kinh tế - xã hội > Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 03 nă

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

16/08/2016
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2016
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Nông lâm nghiệp:
- Vụ Đông - Xuân 2015-2016, tính đến ngày 18/02/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 55.357,8 ha cây trồng các loại, đạt 86,6% kế hoạch, giảm 3,7% so với cùng kỳ (do điều chỉnh cơ cấu cây trồng tại một số vùng thiếu nước bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu). Trong đó: Lúa nước 22.847,6 ha, đạt 95,4% kế hoạch, giảm 11,5%; ngô 3.581,6 ha, đạt 79,6% kế hoạch, tăng 4,4%; đậu các loại 3.124,7 ha, đạt 87,3% kế hoạch, tăng 34,8%; sắn 5.443 ha, đạt 95,5% kế hoạch, tăng 12,3%; khoai lang 627,6 ha, đạt 114% kế hoạch, tăng 51,2%; mía trồng mới 6.284,3 ha, đạt 77,6% kế hoạch, giảm 4,5%; thuốc lá 3.447,9 ha, đạt 83,7% kế hoạch, giảm 16,3%; rau các loại 9.088,1 ha, đạt 80,4% kế hoạch, tăng 2,6%. Tuy nhiên do tình hình thời tiết bất lợi, thiếu hụt nguồn nước xảy ra nên dự kiến diện tích tưới vụ Đông Xuân 2015-2016 là 23.950 ha lúa nước và 21.381 ha rau màu và cây công nghiệp, giảm so với vụ Đông Xuân năm 2014-2015 khoảng 2.670 ha lúa. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng được chú trọng, đặc biệt là phòng trừ bệnh vàng lá, chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu, bệnh trắng lá trên cây mía.
- Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp được các địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 16/02/2016 về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong mùa khô năm 2016.
- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc đảm bảo nguồn nước tưới được chú trọng; tuy nhiên hiện nay tình hình tích trữ nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi ít hơn trung bình các năm trước. Hiện nay các hồ chứa nước ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh lượng nước trữ trong hồ chỉ đạt từ 30%-80% dung tích hồ. Lượng dòng chảy trên sông, suối các tháng mùa khô 2016 thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng khô hạn và khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 và đầu vụ mùa năm 2016 và thiếu nước sinh hoạt cao hơn so với năm trước, cạn kiệt ở mức nghiêm trọng, xảy ra trên diện rộng. Lượng dòng chảy trên các sông suối thiếu hụt từ 30%-50%.
- Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đã phân bổ 53,35 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các công trình, hạng mục công trình hoàn thành kịp tiến độ. Đến nay đã có 22 xã đạt 19 tiêu chí, (trong đó 21 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); 16 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 55 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 95 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
- Hoạt động lâm nghiệp:
- Cơ quan kiểm lâm và các địa phương đã triển khai Công điện của UBND tỉnh, bố trí đầy đủ công cụ, phương tiện và con người để thường xuyên tuần tra, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cháy cao.
Trong 02 tháng đã phát hiện 127 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng([1]); đã xử lý 122 vụ (trong đó xử phạt hành chính 47 vụ), tịch thu 382 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ, 38 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách 4,2 tỷ đồng.
Trong dịp tết, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 08 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 65,86 m3 gỗ các loại, tạm giữ 05 xe máy, 01 ô tô.
2. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IPP) tháng 02/2016 tăng 9,71% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 1,65%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 4,67%, công nghiệp khai khoáng tăng 99%; công nghiệp chế biến tăng 5,7%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 02 ước đạt 1.300,3 tỷ đồng, tính chung 2 tháng ước thực hiện 2.756,7 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch, tăng 7,76% so với cùng kỳ.
- Các sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ: Đường tinh chế tháng 02 ước thực hiện 24.500 tấn, 2 tháng ước thực hiện 65.706 tấn, đạt 26% kế hoạch, tăng 3,5%; tinh bột sắn tháng 02 ước thực hiện 7.500 tấn, 2 tháng ước thực hiện 27.456 tấn, đạt 27,5% kế hoạch, tăng 27%; chè các loại tháng 02 ước thực hiện 30 tấn, 2 tháng ước thực hiện 82 tấn, đạt 4,8% kế hoạch, tăng 2,5 %; đá Granít tháng 02 ước thực hiện 84.900 m2, 2 tháng ước thực hiện 202.668 m2, đạt 16% kế hoạch, tăng 2%; sản phẩm MDF tháng 02 ước thực hiện 2.500 m3, 02 tháng ước thực hiện 6.690 m3 đạt 12,4% kế hoạch, tăng 22,3%; xi măng tháng 02 ước thực hiện 740 tấn, 02 tháng ước thực hiện 1.240 tấn, đạt 12,4% kế hoạch, tăng 0,7%; sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tháng 02 ước thực hiện 281 triệu kWh, 02 tháng ước thực hiện 567,5 triệu kwh, đạt 9% kế hoạch, tăng 2,8%.
- Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như phân vi sinh 02 tháng ước thực hiện 1.068 tấn, đạt 1,3% kế hoạch, giảm 83%.
3. Đầu tư - Xây dựng:
- UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2016 cho các chủ đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong tổng số 74 dự án do tỉnh quản lý; đến nay đã giao 50 dự án, trong đó có 02 dự án đã triển khai thi công, 33 dự án đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, 15 dự án chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu; chưa giao 24 dự án trong đó có 09 dự án đã có quyết định đầu tư,  15 dự án chưa có đủ thủ tục đầu tư để giao vốn. Các chủ đầu tư tập trung thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia của kế hoạch năm 2015; đến cuối tháng 02/2016, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương giải ngân 24 tỷ đồng.
- Công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán thực hiện khẩn trương đạt tiến độ đề ra; các huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt mới, thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông, pa nô, áp phích đảm bảo khang trang, sạch đẹp.
4. Thương mại - xuất nhập khẩu
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 đạt 3.270 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đạt 6.824 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 1,35% so với tháng trước, tăng 0,55 so với cùng kỳ([2]).
- Trong dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, hộ tư thương có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết với tổng trị giá khoảng 4.788 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; nhìn chung lượng hàng hóa của các doanh nghiệp dự trữ phong phú, chất lượng tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công ty cổ phần thương mại Gia Lai đã tổ chức 50 xe ô tô bán hàng lưu động đưa hàng hóa về phục vụ người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa; một số doanh nghiệp tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, bán hàng bình ổn giá. Doanh số bán hàng tại Siêu thị Co.op Mart trước, trong và sau Tết khoảng 75 tỷ đồng, Siêu thị Vina Mart 21 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại Gia Lai 78 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại Nam Gia Lai 19 tỷ đồng...Các Siêu thị bán hàng đến chiều ngày 29 tháng chạp, mở cửa bán hàng lại từ 07 giờ sáng ngày mùng 4 Tết. Các Công ty kinh doanh xăng dầu tổ chức bán đến 20 giờ tối 29 Tết, mở cửa phục vụ lại từ sáng ngày mùng 2 Tết. Năm nay, hình thức bán hàng trực tuyến phát triển mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân.
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước thực hiện 25,8 triệu USD, lũy kế 2 tháng đạt 57,8 triệu USD đạt 14,4% kế hoạch, giảm 12% so với cùng kỳ. Tình hình xuất khẩu không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp, giá cà phê xuất khẩu không ngừng biến động theo chiều hướng giảm, giá xuất khẩu cà phê bình quân 1.530 USD/tấn, giảm 7% so với cùng kỳ. Giá cà phê nhân thu mua nội địa hiện nay còn ở mức 30.000-31.000 đồng/kg, giảm hơn 10% so với những tháng đầu vụ; giá cao su xuất khẩu bình quân 1.060 USD/tấn, giảm 30% so với cùng kỳ nên mặc dù lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm mạnh về giá trị. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như: Cà phê 27.555 tấn giảm 10% về giá trị; sắn lát 40.486 tấn, tăng 3,2% về giá trị; mủ cao su 1.233 tấn, giảm 14,9%; gỗ tinh chế 0,86 triệu USD; hàng khác đạt 6 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 13 triệu USD, đạt 9% kế hoạch, giảm 66,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nông sản nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với số lượng nhỏ, không ồ ạt như vụ mùa các năm trước.
5. Tài chính - Ngân hàng
a) Tài chính:
- Thu ngân sách:
+ Thu ngân sách trên địa bàn tháng 02 đạt 223,304 tỷ đồng; tính chung 02 tháng đạt 632,333 tỷ đồng, bằng 18,52% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ; trong đó các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 613,7 tỷ đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 18,633 tỷ đồng.
- Chi ngân sách
+ Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 đạt 656,736 tỷ đồng; tính chung 02 tháng đạt 1.393,2 tỷ đồng, bằng 16,24% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 4,88%; chi thường xuyên đạt 19,73%; chi quản lý qua ngân sách đạt 10,35%; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ do Trung ương bổ sung đạt 12,28%.
b) Ngân hàng:
- Dự ước đến cuối tháng 02/2016 tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 25.200 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay đạt 56.800 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,54% tổng dư nợ ( tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm 0,23% so với cùng kỳ).
6. Giao thông - vận tải: Ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với việc giảm giá xăng, dầu, niêm yết giá và bán đúng giá cước vận tải đã niêm yết. Tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và phương tiện vận tải phục vụ Tết; các bến xe đã điều động, tăng cường lực lượng xe, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, không để xảy ra tồn đọng khách tại các bến xe hay việc người dân không có xe về quê ăn tết; tình trạng xe chở khách và hàng hóa quá khổ, quá tải giảm đáng kể. Doanh thu vận tải 02 tháng đạt 623,68 tỷ đồng, tăng 9,44% so với cùng kỳ. Trong đó: Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.848 nghìn tấn, 02 tháng ước đạt 3.591 nghìn tấn, tăng 8,16% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 263.428 nghìn tấn/km, 02 tháng ước đạt 511.346 nghìn tấn/km, tăng 8,48% so với cùng kỳ; Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 1.572 nghìn hành khách, 02 tháng ước đạt 3.018 nghìn hành khách, tăng 10,19% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 213.538 nghìn hành khách/km, 02 tháng ước đạt 409.496 nghìn hành khách/km, tăng 9,85% so với cùng kỳ. Sân bay Pleiku có 338 chuyến bay đi và đến, vận chuyển 32.559 hành khách, trong đó có 169 chuyến bay đi với 17.872 hành khách, 169 chuyến bay đến với 14.687 hành khách. Thời gian giữa các chuyến bay được bố trí hợp lý nên không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.
- Tai nạn giao thông: Trong tháng có 22 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 16 người bị thương. Lũy kế 02 tháng có 29 vụ tai nạn (giảm 17 vụ so với cùng kỳ), làm 31 người chết (giảm 22 người so với cùng kỳ) và 18 người bị thương (giảm 15 người so với cùng kỳ).
7. Tài nguyên và môi trường
- Trong tháng 02 đã thực hiện giao đất cho 06 tổ chức, với tổng diện tích 29,7 ha([3]), cho 03 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 1,94 ha; đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định. Điều chỉnh tiền cấp quyền sử dụng đất khai thác khoáng sản cho 02 mỏ khoáng sản.
8. Công tác đăng ký kinh doanh
Trong tháng 02 cấp đăng ký thành lập mới cho 29 doanh nghiệp và 28 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 118 tỷ đồng; cấp đăng ký thay đổi cho 39 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc, xử lý giải thể 04 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động cho 09 doanh nghiệp; so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhẹ về số lượng (29/32, giảm 10%), và giảm về số vốn đăng ký (118/120 tỷ đồng, giảm 2%); số lượng doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể giảm so với cùng kỳ (10/19); số lượng doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động tăng nhẹ so với cùng kỳ (09/08). Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án([4]).
Thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ, Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai.
II. Về văn hoá – xã hội:
1. Giáo dục- Đào tạo
- Trong tháng đã tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016 và tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2015-2016. Tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia cấp THPT, kết quả đạt 14 giải, trong đó có 04 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra, thẩm định và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học sau Tết Nguyên đán; thanh tra chuyên môn, chuyên đề một số đơn vị; tiếp tục tổ chức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Quốc gia (máy tính cầm tay).
2. Y tế, dân số
- Công tác trực cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trong dịp Tết không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm tập thể; tại các Bệnh viện từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tế có 2.868 bệnh nhân đến khám, cấp cứu; tỉnh đã hỗ trợ 50.000 đồng/bệnh nhân/ngày cho bệnh nhân phải lưu lại tại các bệnh viện trong 03 ngày Tết.
- Tổng số người khám bệnh tại tuyến tỉnh là 29.649 người. Khám và điều trị cho 126 bệnh nhân sốt rét, không có sốt rét ác tính và tử vong; khám, điều trị cho 135 bệnh nhân phong, phát hiện mới 01 bệnh nhân; khám, điều trị các bệnh về mắt 58 bệnh nhân; khám bướu cổ cho 65 lượt người, phát hiện mới 11 người. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS cho 33 lượt người phát hiện mới 04 trường hợp bị nhiễm HIV, có 02 bệnh nhân AIDS mới và 03 bệnh nhân tử vong do AIDS.
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 15 cơ sở, 08 giấy chứng nhận bản phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 30 cơ sở trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, phát hiện và xử lý vi phạm 16 cơ sở.
3. Văn hoá - Thể thao – Du lịch
- Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Thân 2016” được tổ chức chu đáo, vui tươi từ thành thị đến nông thôn, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.
- Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Tổ chức thành công lễ hội đón giao thừa Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Thân năm 2016. Kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trong dịp Tết Nguyên Đán 2016 và chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Festival cồng chiêng năm 2016 tại Gia Lai; lập hồ sơ di tích Khu lưu niệm nhà giáo Nay Der.
- Về du lịch: Tổng lượt khách đến Gia Lai 3 tháng đầu năm ước đạt 49.830 lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.880 lượt, giảm 8,3% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 47.950 lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 39,92 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 3,5 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ đã tổ chức nhiều loại hình vui chơi giải trí, phục vụ biểu diễn xiếc, ảo thuật, ca nhạc, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực tại Công viên Đồng Xanh; Khu du lịch sinh thái và lễ hội Về Nguồn; Hồ Ayun Hạ, Biển Hồ; Thác Phú Cường; Công viên Diên Hồng.  Từ ngày 01-04 Tết đã thu hút hơn 57.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt hơn 4 tỷ đồng.
4. Thông tin - Truyền thông – Phát thanh truyền hình
- Các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, đường truyền; sắp xếp hợp lý mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng; giám sát, theo dõi chặt chẽ lưu lượng cuộc gọi đi, cuộc gọi đến; có phương án tối ưu hóa mạng lưới, nâng cấu hình trạm BTS tại những điểm thuê bao dồn đến như các khu vui chơi, chợ hoa, Nghĩa trang, Quảng trường Đại Đoàn Kết.
- Hoàn thiện Dự án "Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai". Nghiệm thu giai đoạn 1 Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- Toàn tỉnh hiện có 237 điểm phục vụ, gồm 164 điểm Bưu điện văn hóa xã, 26 bưu cục các cấp, 25 thùng thư công cộng độc lập, 02 Chi nhánh công ty Bưu chính, 01 Công ty TNHH một thành viên, 01 điểm phát, 01 Trạm trung chuyển, 17 tuyến huyện của Công ty Bưu chính Viettel - Chi nhánh Gia Lai.
- Trong tháng 02/2016 phát triển 240 thuê bao Internet, tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 41%; tổng số đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn toàn tỉnh là 690 đại lý.
- Tiếp tục xây dựng Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
- Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình đã tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn. Trong tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát thanh 1.178 giờ; truyền hình 2.746 giờ. Báo Gia Lai phát hành 19 kỳ với 137.775 tờ. In xuất bản phẩm trên 57 triệu trang in.
5. Lao động - Thương binh và Xã hội
- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 142 lượt người. Có 190 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Đề án 1956 về việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 và kết quả thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các Anh hùng Liệt sĩ, tu sửa, chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ. Đã chuyển kịp thời hơn 31.300 suất quá tết của Chủ tịch nước cho các đối tượng người có công với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng; phân bổ 523,05 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho 8.604 hộ với 34.870 khẩu tại 12 huyện. Tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 531 người cao tuổi tròn 90 tuổi và 66 người cao tuổi tròn 100 tuổi. Ngoài kinh phí của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí, các nguồn tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ thêm cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.
- Tổ chức đi thăm hỏi chúc tết các gia đình chính sách vùng đồng bào dân tộc, đồn Biên phòng, vùng căn cứ cách mạng ở các huyện trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.
6. Khoa học và Công nghệ
- Tổ chức hội nghị nghiệm thu đối với 02 nhiệm vụ và 01 dự án, kết quả Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu. Trình UBND tỉnh phê duyệt Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2016 đối với 22 dự án các đơn vị đề xuất.
- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho Trung tâm Nghiên cứu Giống vật nuôi tỉnh. Cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ và 01 giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Cấp 02 giấy chứng nhận đề tài.
- Tổ chức kiểm tra về đo lường chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hoá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đã kiểm tra được 27 cơ sở (19 cơ sở xăng dầu và 08 cơ sở điện, điện tử).
  - Kiểm định X-quang và kiểm xạ 03 cơ sở (03 máy), kết quả đạt 100%. Tổng số phương tiện đo đã kiểm định và hiệu chuẩn là 298 phương tiện các loại đạt tỷ lệ đạt 100%. Đã thử nghiệm phân tích 55 mẫu sản phẩm bao gồm 681 chỉ tiêu.
7. Công tác dân tộc
- Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2016 bố trí 144,796 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho 77 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 213 làng đặc biệt khó khăn, hiện các chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư.
- Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí 34,1 tỷ đồng, (trong đó NSTW 15,1 tỷ đồng, NSĐP 19 tỷ đồng) năm 2016 thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 62 tỷ đồng (trong đó, vốn ĐTPT 14 tỷ đồng, sự nghiệp 48 tỷ đồng) kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DTTS,.
- Tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg năm 2015 ; kiểm tra việc giao đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại huyện Đức Cơ. Tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016; danh sách các đơn vị, đối tượng thụ hưởng chính sách cấp các ấn phẩm, tạp chí theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016
I. Về kinh tế:
1/ Các ngành, các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tổ chức sơ kết Quý I/2016 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề ra nhiệm vụ công tác Quý II/2016.
2/ Xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm giai đoạn 2016-2020.
- Trình UBND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 135/2015/NQ-NĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa X, kỳ họp thứ 11, quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.
- Trình cho UBND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai trình HĐND tỉnh.
3/ Xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán vụ Đông – Xuân năm 2015-2016; đảm bảo đủ nguồn nước tưới, nhất là tại địa bàn các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh. Tập trung chăm sóc tốt diện tích cây công nghiệp hiện có; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tăng cường thực hiện phòng chống hạn vụ Đông – Xuân và ứng phó ảnh hưởng của hiện tượng Elnino theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh.
- Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình mục tiêu và chương trình MTQG về giảm nghèo. Đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành các công trình, hạng mục công trình đã được bố trí vốn từ nguồn vốn TPCP năm 2015.
4/ Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch; thực hiện có hiệu quả các định hướng ưu tiên về tài nguyên và môi trường của chiến lược phát triển bền vững, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh đến năm 2020; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quan trắc môi trường. Giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp tục thực hiện chương trình Quan trắc môi trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5/ Kiểm tra việc cung ứng điện của Công ty Điện lực Gia Lai nhằm đáp ứng cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy sản xuất và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
6/ Tăng cường công tác quản lý, điều hành, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường; đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiệt hại do thiên tai. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp về các chương trình xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá sản phẩm và thương hiệu.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch di dời, xây mới và nâng cấp cải tạo hệ thống cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Gia lai đến năm 2020; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai thực hiện cung ứng hàng chính sách trợ cước, trợ giá, hàng cấp không thu tiền cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.
7/ Xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm vốn NSTW, vốn ODA theo Văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đôn đốc các dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2016 chưa đủ thủ tục đầu tư để phê duyệt theo đúng quy định. Tổng hợp danh mục dự án đến 31/01/2016 chưa giải ngân hết có nhu cầu kéo dài sang năm 2016 để tiếp tục triển khai thực hiện; báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.
8/ Tiếp tục đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước theo đúng chế độ và thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế bằng chuyển khoản, tiền mặt và các khoản phí, lệ phí, thu phạt hành chính bằng biên lai thu qua các ngân hàng thương mại. Thực hiện tốt công tác chi theo quy định hiện hành, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng dự toán được duyệt, theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của nhà nước.
9/ Tổ chức tuần tra, kiểm tra an toàn giao thông trên tất cả các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ. Tiến hành tu bổ, sửa chữa kịp thời những vị trí hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, xây dựng phương án tổ chức giao thông để các phương tiện vận chuyển lưu thông thuận lợi, an toàn.
10/ Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa 03 Công ty nông nghiệp (Chè, cà phê). Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng lành mạnh. 
II. Về văn hóa xã hội:
1/ Lập kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 và tổ chức thi thử từ 1 đến 2 lần để kiểm tra chất lượng học sinh, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đạt kết quả tốt. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
2/ Tăng cường giám sát, theo dõi tình hình các bệnh có khả năng gây dịch để phát hiện và xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, thường trực chuyên môn và cấp cứu. Triển khai tốt hoạt động của các chương trình, dự án, đặc biệt các dự án vốn nước ngoài như Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2; Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016 do UNICEF tài trợ; Dự án Quỹ toàn cầu và Dự án RAI về hỗ trợ phòng chống sốt rét; Dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định. Tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành Y tế tỉnh Gia Lai (02/3/1950-02/3/2016); tổ chức Lễ dâng hương Hải Thượng Lãn Ông vào Rằm tháng Giêng.
3/ Tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016”; Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi Văn hóa Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ II-2016. Tiếp tục xây dựng một số sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Pleiku và một số địa phương khác; triển khai kế hoạch của Hiệp hội du lịch Việt Nam về xây dựng điểm đến du lịch năm 2016 tai 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Đăk Lăk.
4/ Kiểm tra công tác dạy nghề chính quy năm 2016 của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2016. Kiểm tra, giám sát việc điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ ở các huyện, thị xã, thành phố.
5/ Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai các chương trình, chính sách kế hoạch năm 2016; kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chương trình 135 năm 2016.
 

[1] Trong đó phá rừng trái phép 13 vụ, vi phạm về vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản trái phép 97 vụ; vi phạm quy định về khai thác rừng 10 vụ; vi phạm khác 7 vụ.
[2] Trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,31%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,28%, nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,61%, nhóm nhà ở, điện, nước và VLXD giảm 0,44%; nhóm dịch vụ y tế tăng 1,03%, giao thông giảm 8%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,61%, nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 5,38%.
 
[3] Trong đó: Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 02 tổ chức, với diện tích 21,18 ha; thu hồi và giao đất 01 tổ chức, với diện tích 8,53 ha; chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 02 tổ chức, với diện tích 0,002 ha; giao đất 01 tổ chức, diện tích 0,02 ha.
[4] Nhà máy chế biến đá Grannite và Thủy điện Ayun Thượng 1A.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map