Kinh tế - xã hội > BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

16/08/2016
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Nông, lâm, thủy sản
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
- Tiến độ sản xuất vụ mùa: Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng 159.385 ha cây trồng các loại, đạt 77,4% kế hoạch, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Cụ thể: Lúa nước 29.319 ha, giảm 11,1%; lúa rẫy 8.884 ha, tăng 11,5%; ngô 28.005 ha (trong đó ngô lai 22.540 ha), giảm 22,8%; đậu các loại 14.664 ha, tăng 15,1%; lạc 1.374 ha, tăng 15,5%; sắn 56.820 ha, tăng 4,1%; khoai lang 957 ha, tăng 31%; mía 945 ha, tăng 10%; cà phê 1.150 ha, tăng 28,4%; tiêu 795 ha, tăng 2,06 lần; mè 1.952 ha, giảm 31%; rau dưa các loại 10.754 ha, tăng 1%; cây hàng năm khác 3.493 ha, tăng 10,1%.
- UBND tỉnh đã hỗ trợ 8.375,26 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó bổ sung đợt 1 là 754,66 triệu đồng và hỗ trợ đợt 2 là 7.620,6 triệu đồng.
- Dịch bệnh trên các loại cây trồng không có diễn biến phức tạp, chỉ xuất hiện một số loại sâu bệnh thông thường và trên diện hẹp. Dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất từ cấp tỉnh đến tận hộ chăn nuôi. Đã tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt 85% kế hoạch. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tập trung, nơi tập trung động vật, khu giết mổ động vật... định kỳ vệ sinh tiêu độc sát trùng.
- Về xây dựng nông thôn mới: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ 55,35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và 107 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ thực hiện Chương trình năm 2016; đang xem xét phân bổ 30 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2015. Đến nay, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 24 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí; 68 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 70 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
- Trong tháng 7, có 85 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tính chung 7 tháng có 553 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó: Phá rừng trái phép 45 vụ; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác 23 vụ; vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã 01 vụ; mua bán vận chuyển cất giữ lâm sản trái phép 448 vụ; vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác 11 vụ; các vi phạm khác 25 vụ; tổng thu nộp ngân sách 11,1 tỷ đồng.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 7 tháng giảm 3,97% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 30,25%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 15,72%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 19,16%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,53%.
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7 ước thực hiện 1.520,1 tỷ đồng, 7 tháng ước thực hiện 8.469 tỷ đồng, bằng 50,8% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tháng 7 ước thực hiện 11,9 tỷ đồng, 7 tháng đạt 92,6 tỷ đồng, bằng 36,6% kế hoạch, tăng 41,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 ước thực hiện 1.115,4 tỷ đồng, 7 tháng ước thực hiện 6.334,1 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch, tăng 7,2%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước uớc thực hiện tháng 7 đạt 388,4 tỷ đồng, 7 tháng ước thực hiện 2.013,1 tỷ đồng, bằng 32,2% kế hoạch, giảm 17,4%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước thực hiện tháng 7 đạt 4,4 tỷ đồng, 7 tháng ước thực hiện 29,3 tỷ đồng, bằng 38,96% so với kế hoạch, tăng 15,2%.
Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ: Tinh bột sắn 7 tháng đạt 66.653 tấn, bằng 66,7% kế hoạch, tăng 25,2% so với cùng kỳ; Đá Granít ước thực hiện 727.086 m2, đạt 57,71% kế hoạch năm, tăng 7,26%; xi măng ước thực hiện 3.500 tấn, bằng 35% kế hoạch, tăng 33,8%.
Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Đường tinh chế 7 tháng ước thực hiện 135.559 tấn, đạt 54,2% kế hoạch, giảm 22%, (Những tháng cuối năm 2015 đến nay, tình hình thời tiết từ diễn biến bất lợi, nắng hạn kéo dài nên nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến đường tinh chế đạt thấp hơn năm trước, do đó sản lượng đường tinh chế 7 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ); chè các loại ước thực hiện 505 tấn, bằng 29,4% kế hoạch, giảm 33,1%, (Nguyên nhân giảm do tình hình nắng hạn kéo dài nên sản lượng chè đạt thấp); phân vi sinh ước thực hiện 10.962 tấn, bằng 13,7% kế hoạch, giảm 68%, (Do thị trường tiêu thụ chậm nên sản lượng phân vi sinh 7 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ); sản phẩm MDF ước thực hiện 21.665 m3, bằng 40,12 kế hoạch năm, giảm 6,6%; sản lượng điện sản xuất trên địa bàn ước thực hiện 1.969,6 triệu KWh, đạt 31,7% kế hoạch, giảm 26,95%.
3. Thương mại - xuất nhập khẩu
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,15% so với tháng trước([1]), tăng 2,99% so với cùng tháng của năm trước. Tính chung 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,83% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 4.235,5 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước. 7 tháng ước đạt 26.139 tỷ đồng, bằng 59,1% so với kế hoạch và tăng 12,2% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 7 ước thực hiện 34,08 triệu USD, 7 tháng ước thực hiện 225,98 triệu USD, bằng 56,5% kế hoạch, tăng 18,52% so với cùng kỳ. Tuy giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đều tăng so với cùng kỳ nhưng chủ yếu do tăng về lượng. Giá cà phê xuất khẩu đã có chuyển biến tích cực, giá bình quân đạt 1.630 USD/tấn. Giá thời điểm tháng 6, tháng 7 đạt 1.600 USD-1.700 USD/tấn. Giá cao su xuất khẩu vẫn chậm phục hồi, giảm hơn 17% so với cùng kỳ nên mặc dù lượng tăng nhưng giá trị kim ngạch tăng không tương ứng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 7 tháng: Cà phê 81.297 tấn/132,26 triệu USD tăng 31,38% về lượng, tăng 17,32% về giá trị; mủ cao su 5.030 tấn/6,5 triệu USD, tăng 40,82% về lượng, tăng 15,68% về giá trị; sắn lát 88.951 tấn/15,28 triệu USD, tăng hơn 2 lần về lượng, tăng 88,53% về giá trị; gỗ tinh chế 5,23 triệu USD; hàng khác đạt 66,7 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng ước thực hiện 90,76 triệu USD, bằng 62,6% kế hoạch, giảm 26% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm tập trung vào các mặt hàng nông sản (sắn lát, hạt điều... và bò thịt của công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai). Nguyên nhân do giá thu mua nông sản tại thị trường các tỉnh của Việt Nam với các tỉnh Campuchia có sự chênh lệch do chi phí vận chuyển hàng hóa và các chi phí khác lớn, do đó giá thu mua nông sản tại cửa khẩu Lệ Thanh có thời điểm thấp hơn so với các tỉnh khác như các cửa khẩu Hoa Lư/Bình Phước, Mộc Bài/Tây Ninh, nên không kích thích nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là sắn lát, gỗ nguyên liệu hạt điều, bò thịt và một số mặt hàng khác...
Kinh tế biên mậu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới 7 tháng ước thực hiện 100,6 triệu USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân kim ngạch giảm tập trung vào mặt hàng xăng dầu, hàng nông sản như sắn lát, hạt điều, đậu tương…, trong đó xuất khẩu đạt 21,08 triệu, nhập khẩu đạt 79,52 triệu USD.   
- Về cung ứng các mặt hàng chính sách: Trong 7 tháng đã hỗ trợ 2.000 con bò giống, đạt 100% kế hoạch; thực hiện cấp 2.250 tấn muối iốt, đạt 82,36% kế hoạch, hỗ trợ cấp phân bón, giống cây trồng với số tiền 18.615,17  triệu đồng.
4. Đầu tư - Xây dựng: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giao đầu năm 2016 là 1.930,557 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách trung ương 785,187 tỷ đồng, vốn Chương trình MTQG 194,24 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 779,1 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 100 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 202,9 tỷ đồng. Năm 2016 vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý bố trí cho 87 dự án khởi công mới, tính đến 20/7 có 01 dự án đã hoàn thành; 61 dự án đang thi công, 12 dự án đang lựa chọn nhà thầu, 1 dự án đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 4 dự án đang trình dự toán, thiết kế bản vẽ thi công tại các sở, ngành, 1 dự án đang lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, 4 dự án đang lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 2 dự án đang trình phê duyệt quyết định đầu tư, 1 dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Theo số liệu Kho bạc nhà nước tỉnh; tính đến cuối tháng 7, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giải ngân 75 tỷ đồng, đạt 34% KH, ngân sách địa phương giải ngân 370 tỷ đồng, đạt 31% KH, vốn TPCP địa phương quản lý giải ngân 2 tỷ đồng, đạt 33% KH.
- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3339/UBND-TH ngày 20/7/2016 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giao ban với các tỉnh vùng Tây nguyên, trong đó triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; đẩy nhanh việc đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.
Theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư. Đến ngày 30/9/2016 nếu dự án nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016 thì báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn. Đối với các dự án đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016 thì kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2017.
5. Tài chính - Ngân hàng
a) Tài chính:
- Thu ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 đạt 240,13 tỷ đồng; tính chung 7 tháng đạt 1.966,08 tỷ đồng, bằng 57,57% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,2% so với cùng kỳ; trong đó các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.871,72 tỷ đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 94,362 tỷ đồng. Tiến độ thu ngân sách đáp ứng yêu cầu do triển khai nhiều biện pháp như tập trung thu hồi các khoản nợ thuế, nợ ngân sách.
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 đạt 798 tỷ đồng; tính chung 7 tháng đạt 4.878,86 tỷ đồng, bằng 56,86% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 287 tỷ đồng; chi thường xuyên đạt 3.954  tỷ đồng; chi quản lý qua ngân sách đạt 94,362 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ do Trung ương bổ sung đạt 543 tỷ đồng . Công tác quản lý điều hành chi tiêu ngân sách thực hiện đúng quy định, kịp thời triển khai các nhiệm vụ chi chống hạn, trợ cấp cho nhân dân.
b) Ngân hàng:
- Dự ước đến cuối tháng 7/2016, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 28.450 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ và tăng 15,5% so với cuối năm 2015; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 25,7% so cùng kỳ và tăng 7,8% so với cuối năm 2015; nợ xấu là 316 tỷ đồng, chiếm 0,53% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm 0,12% so cùng kỳ, nhưng tăng 0,01% so với cuối năm 2015.
6. Giao thông - vận tải:
Hoạt động vận tải ổn định, doanh thu vận tải tháng 7 ước đạt 306,7 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 2.174,9 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Trong đó:
- Khối lượng vận chuyển hàng hóa 7 tháng ước đạt 12.664 nghìn tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.809,4 triệu tấn-km, tăng 16,5% so với cùng kỳ.
- Khối lượng vận chuyển hành khách 7 tháng ước đạt 10.580 nghìn hành khách, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 1.513,1 triệu hành khách-km, tăng 14% so với cùng kỳ.
- Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng 7 có 19 vụ tai nạn, làm 21 người chết, 18 người bị thương. Lũy kế 7 tháng có 123 vụ tai nạn (giảm 15 vụ so với cùng kỳ), làm 136 người chết (giảm 28 người so với cùng kỳ) và 83 người bị thương (giảm 31 người so với cùng kỳ).
7. Tài nguyên và môi trường:
Trong tháng 7 đã thực hiện giao đất cho 08 tổ chức với diện tích 11,2 ha([2]), cho 06 tổ chức thuê đất với diện tích 8,3 ha([3]).
Tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượng mỏ khoáng sản; phê duyệt quy hoạch bổ sung các khu vực thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.
Kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo các đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Thực hiện Quan trắc môi trường đợt 2 năm 2016. Đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.
8. Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác đầu tư:
- Trong tháng 7 đã cấp đăng ký thành lập mới cho 35 doanh nghiệp và 18 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 487,3 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 265 doanh nghiệp và 142 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 1.334 tỷ đồng (so với cùng kỳ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 38,74%, vốn đăng ký tăng 128%); cấp đăng ký thay đổi cho 366 doanh nghiệp và 237 đơn vị trực thuộc; xử lý giải thể 33 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc, (giảm 28% so với cùng kỳ); tạm ngừng hoạt động cho 56 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc, (giảm 17,9% so với cùng kỳ).
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án trồng cao su của công ty Quang Đức; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 02 dự án: dự án thủy điện Krông Pa 2 của công ty cổ phần Gia Lâm và dự án thủy điện Ia Đrăng 3 của công ty cổ phần điện Gia Lai; phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với 3 dự án: Khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và dự án khu đô thị FBS.
- Hướng dẫn Công ty công trình Đô thị thực hiện các bước tiến hành đại hội đồng cổ đông lần 1 và thành lập công ty cổ phần. Đăng ký bán đầu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thẩm định hồ sơ tăng vốn điều lệ đối với 11 công ty TNHH Lâm Nghiệp (từ ngày 04/7 đến ngày 18/7/2016) và thẩm định hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn để thực hiện CPH.
- Tổng hợp báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp năm 2015, năm 2016 và định hướng đến năm 2020. Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo quyết định thành lập và Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm
- Hoàn chỉnh Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và dự thảo nội dung ký kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
II. Về văn hoá – xã hội:
1. Giáo dục- Đào tạo:
- Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đã công bố điểm thi và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh; chuyển dữ liệu phúc khảo kì thi THPT quốc gia năm 2016 đến các Hội đồng thi. Tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh và tổ chức phúc khảo bài thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương.
- Xây dựng Đề cương viết tài liệu giáo dục văn hóa dân tộc trong các trường THCS Dân tộc nội trú và Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Mầm non và tiểu học. Xây dựng Đề án phát triển trường THPT chuyên Hùng Vương giai đoạn 2016-2020; kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục THCS, GDTH, GDMN năm tuổi giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo các trung tâm GDTX, trung tâm HTCĐ giai đoạn 2016-2020. Thống kê số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và tổ chức kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học các huyện, thị xã, thành phố.
- Chỉ đạo việc tăng cường quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp học, bậc học năm học 2016-2017 đến các cơ sở. Triển khai bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016 cho giáo dục tiểu học; thực hiện hoạt động truyền thông lồng ghép về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật.
- Quán triệt các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý bảo quản tài sản, cơ sở vật chất trong hè 2016. Thanh tra coi thi, chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 (Cụm thi tốt nghiệp); Thanh tra công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT năm học 2016-2017; công tác phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường THPT Chuyên Hùng Vương; công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ.
2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình:
Tình hình dịch bệnh trong tháng ổn định, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan thành dịch như dịch tả, dịch hạch, thương hàn, cúm A(H1N1, H5N1) không có trường hợp mắc/chết. Số trường hợp mắc/chết đối với sốt xuất huyết 877/1; khám và điều trị cho 39 bệnh nhân sốt rét, không có sốt rét ác tính, không có tử vong; 163 bệnh nhân da liễu; 575 bệnh nhân mắt; khám bướu cổ 63 người, phát hiện mới 11 người. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS cho 56 lượt người, phát hiện nhiễm HIV mới 11 bệnh nhân, 05 bệnh nhân AIDS mới, có 06 bệnh nhân tử vong do AIDS.
Tổng số người khám bệnh tại tuyến tỉnh là 34.209 người. Khám giám định y khoa cho 929 người; khám giám định tử thi 32 trường hợp;khám sức khỏe sinh sản cho 749 lượt người. Kiểm nghiệm 160 mẫu thuốc, phát hiện 01 mẫu kém chất lượng.
Tổ chức thẩm định 18 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm có 13 cơ sở đạt tiêu chuẩn; cấp 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, 15 giấy chứng nhận bản phù hợp quy định ATVSTP. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Tổ chức tập huấn về thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
3. Văn hoá - Thể thao – Du lịch:
Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tuyên truyền Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016); kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2016); xem xét, xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946.
Xây dựng Quy chế bảo đảm an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
Giám sát thi thăng cấp các môn võ trên địa bàn tỉnh với tổng số 500 võ sinh tham gia; thành lập đoàn vận động viên người khuyết tật tham gia Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công giải bóng đá mini phong trào toàn quốc tranh Cup Bia Sài Gòn năm 2016 tại Gia Lai.
Hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 giảm so với các tháng trước do ảnh hưởng của thời tiết mưa, bão. Lượng khách đến Gia Lai tháng 7 ước đạt 21.500 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 500 lượt, khách nội địa ước đạt 21.000 lượt, doanh thu ước đạt 13,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 1,1 tỷ đồng.
4. Thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình
- Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng (Giai đoạn 2) năm 2016; Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai"; Theo dõi việc thực hiện kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp (Trung ương- tỉnh- huyện- xã).
- Cơ sở hạ tầng, các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn thuộc mạng lưới BCVT và hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh hoạt động tốt. Toàn tỉnh hiện có 233 điểm phục vụ bằng cùng kỳ; (Trong đó có: 164 điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) (có 9 điểm tạm đóng cửa do hoạt động không hiệu quả, nhân viên BĐVHX nghỉ việc chưa có người thay), 26 bưu cục các cấp, 30 thùng thư công cộng độc lập (tăng 9 thùng thư độc lập do 9 điểm BĐVHX tạm ngưng hoạt động, riêng thùng thư vẫn hoạt động); 02 Chi nhánh công ty Bưu chính, 01 Công ty TNHH một thành viên, 01 điểm phát, 01 Trạm trung chuyển; 17 tuyến huyện của Công ty Bưu chính Viettel - Chi nhánh Gia Lai). Tổng số trạm BTS đến nay là 1.343 trạm, trạm điều khiển thông tin di động (BSC) có 07 trạm. Trong tháng phát triển 164 thuê bao Internet, nâng tổng số thuê bao Internet trên địa bàn toàn tỉnh lên 65.800 TB, đạt tỷ lệ 4,66 TB/100 dân; tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 43,97%;
- Trong tháng 7 Báo Gia Lai phát hành 31 kỳ với  178.545 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát thanh 1.110 giờ; Truyền hình: 2.677,5 giờ.
5. Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Hướng dẫn các địa phương cấp phát quà của Chủ tịch nước và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2016). Giải quyết chế độ điều dưỡng tại nhà cho 1.210 người, với số tiền là 1,343 tỷ đồng.
- Hoàn chỉnh Chương trình hành động nâng cao chỉ số đào tạo lao động năm 2016 của tỉnh và triển khai thực hiện. Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai 2011-2020.
- Xây dựng kế hoạch triển khai điều tra thông tin cung - cầu lao động năm 2016. Tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 124 lao động; Giới thiệu việc làm trong nước cho 121 lao động. Có 711 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm.
- Lập kế hoạch xây dựng Nghị quyết Tỉnh Ủy về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong Đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Xây dựng Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”. Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đak Pơ. Tổ chức triển khai khám sàng lọc (đợt 2) cho 125 bệnh nhân nghèo có nhu cầu mổ mắt.
- Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 và thành lập Ban Điều hành, nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh. Hướng dẫn tăng cường chỉ đạo thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Đề cấp 52 xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016-2017 và đề xuất trợ hỗ trợ 03 ca mổ tim cho trẻ em. Thăm tặng quà cho 32.466 em với tổng kinh phí là 1.1 tỷ đồng, cấp học bổng cho 1.308 em với kinh phí 241,4 triệu đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, hở môi, hàm ếch, cơ xương khớp cho 80 em với tổng kinh phí 1,376 tỷ đồng.
- Chỉ đạo hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc quản lý người nghiện không nơi cư trú ổn định và tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6.
6. Khoa học và Công nghệ:
Thành lập Tổ thẩm định kinh phí đối với 05 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2016 đã được Hội đồng xét tuyển chọn, giao trực tiếp thông qua đạt yêu cầu. Xét duyệt đề cương chi tiết đối với đề tài được bổ sung năm 2016: "Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao vào dự án trọng điểm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2021" do Trung tâm Phát triển Khoa học quản lý và Công nghệ ứng dụng (ATEM) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì và ông Phạm Xuân Lan làm chủ nhiệm.
Tổng hợp các nhiệm vụ đề xuất cho kế hoạch 2017; đến nay đã nhận được 74 đề xuất, trong đó 52 đề xuất thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp: 22 đề xuất thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng, y tế, văn hóa xã hội, giáo dục.
7. Công tác dân tộc
Các chương trình, dự án như Chương trình 135, chính sách Quyết định số 755/QĐ-TTg, chương trình ĐCĐC theo Quyết định 1342/QĐ-TTg,... hiện các chủ đầu tư đang tổ chức triển khai. Đến nay, Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư tư cơ sở hạ tầng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 42% kế hoạch, giải ngân đạt 27,73% kế hoạch. Cấp 734/918 con bò giống sinh sản đạt 80% kế hoạch, 9,845 tấn ngô lai các loại, 39,187 tấn lúa thuần (NC) các loại và 972,816 tấn phân bón. Kinh phí thực hiện đạt 90,5% kế hoạch. Chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg đã thực hiện được 6.862 hộ đạt 39,33% kế hoạch. Chương trình ĐCĐC theo Quyết định 1342/QĐ-TTg, đã triển khai hoàn tất thủ tục đầu tư và đã tiến hành thi công ước đạt 20% kế hoạch.
Tổ chức thăm và tặng quà cho 121 hộ gia đình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp thiên tai, hoạn nạn với kinh phí 121 triệu đồng; ban hành Công văn triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016
I. Về kinh tế:
1. Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2017 theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét.
- Tập trung lập và trình thẩm định các quy hoạch ngành, sản phẩm, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng.
- Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04/02/2016 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 12/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống hạn và xâm nhập mặn.
2. Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất và chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2016. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sớm phát hiện và có biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại cây trồng. Tăng cường kiểm tra phân bón, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện tốt công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung cấp các cây, con giống đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai. Chủ động chỉ đạo, triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường định kỳ đối với các khu vực có nguy cơ phát dịch cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc.
Hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016- 2020. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
3. Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến gỗ, đảm bảo quy trình quy phạm và phương án điều chế rừng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động mua bán, vận chuyển lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm luật Quản lý bảo vệ phát triển rừng.
Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nhằm phục hồi tốc độ tăng trưởng của công nghiệp chế biến, đặc biệt là điều tiết nước hợp lý của các Nhà máy thủy điện trên địa bàn nhằm sớm phục hồi công nghiệp điện. Tăng cường việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển. Tập trung tạo điều kiện và đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư ngành công nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất.
4. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng mạng lưới tiêu thụ và phân phối sản phẩm hợp lý, giảm bớt các khâu trung gian.
Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
5. Tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay; đẩy mạnh việc mở rộng đầu tư tín dụng, nhất là đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế ưu tiên; nắm bắt tình hình doanh nghiệp, tổ chức hội nghị gặp mặt ngân hàng với doanh nghiệp; triển khai cho vay phục vụ tái canh cây cà phê, cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay hỗ trợ nhà ở…; bảo đảm đầu tư vốn tín dụng có trọng tâm, trọng điểm.
6. Phát triển dịch vụ vận tải với cơ cấu hợp lý, hiệu quả. Nâng cao chất lượng vận tải đường bộ và đường hàng không. Tạo môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải. Tổ chức rà soát, thống kê, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá cước phù hợp với giá nhiên liệu, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết, bán vé theo giá đăng ký của các đơn vị. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hành lang an toàn đường bộ và tại các công trình đang thi công trên đường bộ khai thác; bố trí lực lượng, tăng cường trang thiết bị quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tuổi thọ cầu đường, phòng ngừa tai nạn giao thông.    
7. Tiếp tục giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất. Rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của dự án chậm triển khai hoặc không đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh, xem xét thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Thực hiện quan trắc môi trường đợt 3/2016.
Tiếp tục triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai; kiểm tra xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khoáng sản vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền khai thác khoáng sản.
8. Tiếp tục tập trung triển khai đảm bảo thu ngân sách năm 2016 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tăng cường quản lý, bảo đảm các nguồn thu cân đối ngân sách địa phương; có biện pháp tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ tài sản công; nguồn dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn bổ sung khác tập trung cho việc khắc phục hậu quả hạn hán và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiến hành khởi kiện đối với các tổ chức, cá nhân chây ỳ.
9. Tăng cường công tác tuyên truyền sự thông thoáng và có nhiều điều kiện thuận lợi kinh doanh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016). Các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về khích khích và hỗ trợ doanh nghiệp.
10. Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, trong đó lưu ý:
+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.
+ Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.
+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.
- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.
- Đối với các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm trước sang năm sau nhưng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 vẫn không giải ngân hết số vốn kéo dài này, nếu không có lý do khách quan cụ thể, Sở sẽ tham mưu cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển sang dự án khác.
- Kịp thời xử lý những vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất để phục vụ công tác tái định cư. Trong kế hoạch năm 2017 sẽ không xem xét, bố trí vốn đối với các dự án chưa có mặt bằng sạch.
- Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.
II. Về văn hóa xã hội:
1. Tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên, tránh xảy ra các trường hợp chết đuối và các tai nạn khác; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường học trong dịp hè; duy trì tốt kết quả, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và chống mù chữ; chuẩn bị đủ các điều kiện về trường, lớp học, cung ứng thiết bị dạy và học, vở học sinh, sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2016-2017; xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017 và điều chuyển giáo viên giữa các trường, các địa phương cho phù hợp đảm bảo đủ giáo viên theo quy định cho năm học mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2016-2017.
2. Giám sát, theo dõi tình hình mắc/chết do các bệnh có khả năng gây thành dịch để phát hiện kịp thời xử lý, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng; duy trì kiểm dịch y tế biên giới. Chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt các hoạt động thuộc kế hoạch 2016. Triển khai các chương trình, dự án, đặc biệt là các dự án vốn nước ngoài đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thường trực chuyên môn, khám chữa bệnh và cấp cứu. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Tổ chức thẩm định xã Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2016 (32 xã).
3. Tuyên truyền kỷ niệm niệm 71 năm năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2016). Lập kế hoạch xây dựng công viên địa chất tại tỉnh. Tổ chức giải vô địch Taekwondo và các giải thể thao tỉnh Gia Lai năm 2016 theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi công Dự án Hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ hạng mục kè chắn đất ốp mái ta luy đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
4. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; kết hợp việc thực hiện các chương trình để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động về công tác ATVSLĐ để nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, giảm số vụ tai nạn lao động, số người chết và bị thương do tai nạn lao động. Chỉ đạo cơ sở dạy nghề đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; triển khai tích cực việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công khó khăn về nhà ở. Xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017–2020 và hướng đến 2025; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thiệt hại trong dân do ảnh hưởng của biến động khí hậu gây ra để kịp thời tham mưu hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và các đối tượng.
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả về sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, sớm triển khai một số dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị kỹ thuật, hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ, nhằm đảm bảo kỹ thuật chất lượng truyền dẫn phát sóng và sản xuất chương trình. Tăng cường phạm vi phủ sóng phát thanh - truyền hình của đài tỉnh và các đài huyện, thị xã, thành phố trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa.
6. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về cung ứng giống vật nuôi, cây trồng kịp thời; tổ chức đi kiểm tra, giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện chương trình 135, ĐCĐC, Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
7. Định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí để chủ động tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
 

[1] So với tháng trước trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính; có 03 nhóm tăng, (Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,15%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%, nhóm giao thông tăng 1,42%); 03 nhóm giảm (nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,04%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,04%; nhóm nhà ở, điện, nước và VLXD giảm 0,42%); 05 nhóm giá bình ổn (nhóm dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục, văn hóa giải trí, du lịch, nhóm hàng hoá và dịch vụ khác). Chỉ số giá vàng tăng 4,09% và Đô la Mỹ giảm 0,04%.
 
[2] Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất: 03 hồ sơ/03 tổ chức, với diện tích 7,36 ha; thu hồi và giao đất 01 hồ sơ/ 01 tổ chức, với diện tích 0,96 ha; chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 03 hồ sơ/03 tổ chức, với diện tích 2,67 ha; giao đất: 01 hồ sơ/01 tổ chức, với diện tích: 0,2 ha.
[3] Thu hồi và thuê đất 02 hồ sơ/02 tổ chức, với diện tích 3,62 ha;  thuê đất 04 hồ sơ/04 tổ chức, với diện tích 4,69 ha.
 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map