Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
Tham gia ý kiến về báo cáo KH phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 05 và 05 đầu năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2020 triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2020

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020


Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Default news teaser image
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2019 triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map