Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Default news teaser image
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2019 triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Default news teaser image
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, ...
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh...
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map