Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

Default news teaser image
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021, Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Quý II/2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map