Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 của Sở KHĐT

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/202Default news teaser image
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 3 và quý I, triển khai triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Default news teaser image
Thành tựu nổi bật của ngành Kế hoạch và Đầu tư từ khi thành lập đến nay

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01 /NQ - CP và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2022

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NĐ - CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghi quyết 01 /NQ - CP 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Báo cao ướt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 ; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11,, triển khai thực hiện công tác tháng 12 năm 2021

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map