Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
BC thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Tỉnh uỷ

Default news teaser image
Nghị quyết số 126/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022


Default news teaser image
Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
Chương trình làm việc tháng 10 của UBTVTU

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 (BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH)

Default news teaser image
Nghị quyết số 121/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 của UBND tỉnh

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map