You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Cơ cấu tổ chức
 
I.GIÁM ĐỐC:                      HỒ PHƯỚC THÀNH
       * Nhiệm Vụ:   
     + Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     + Là chủ tài khoản của cơ quan. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Thanh tra; thi đua khen thưởng; kỷ luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác kế hoạch và quy hoạch; đầu tư xây dựng và phê duyệt các dự án được phân cấp; Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã; Công tác PCI; Xúc tiến đầu tư và tham mưu UBND tỉnh về cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.
     + Phụ trách các phòng: Tổng hợp, Thẩm định và Giám sát Đầu tư, Hợp tác - Kinh tế Đối ngoại; Doanh nghiệp - Kinh tế tập thể và tư nhân,Thanh tra Sở, đơn vị trực thuộc: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.
     + Phối hợp với các địa phương theo dõi chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch của thành phố Pleiku; thị xã An Khê; các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh.
     + Là Thường trực Ban đổi mới sắp xếp Doanh nghiệp của tỉnh; tham gia làm thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ được giao.
     + Giám đốc Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên - tỉnh Gia Lai, theo sự phân công tại Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh.
II. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:      
1. PHẠM CÔNG THÀNH
* Nhiệm vụ
:
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Kinh tế ngành; các khu, cụm Công nghiệp và Khu Kinh tế; công tác quy hoạch; Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới;  Đăng ký kinh doanh, hậu kiểm Doanh nghiệp; quản lý tài chính; một cửa và một cửa liên thông; cải cách hành chính; ISO; thẩm định các dự án kêu gọi đầu tư (thuộc lĩnh vực được phân cấp); là chủ tài khoản thứ 2, điều hành cơ quan khi đồng chí Giám đốc Sở đi vắng.
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh.
-  Phối hợp với các địa phương theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện: MangYang, Đak Pơ, K’Bang, Kông Chro.
- Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).
III. CHÁNH VĂN PHÒNG:         ĐÀO THỊ THANH THẢO
IV. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ
     1. Văn phòng Sở
     2. Thanh tra Sở
     3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
     4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
     5. Phòng Kinh tế đối ngoại
     6. Phòng Kinh tế ngành
     7. Phòng Khoa giáo – Văn xã
     8. Phòng Đăng ký kinh doanh
     9. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
     10. Trung tâm – Xúc tiến Đầu tư.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map