Thanh tra, kiểm tra; Phòng, chống tham nhũng; Giải quyết Khiếu nại, tố cáo
Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa

Default news teaser image
Tham dự hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức

Default news teaser image
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong tháng 8 năm 2022.

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại huyện Đak Đoa.

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro

Default news teaser image
Quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp năm 2022

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại huyện Kông Chro

Default news teaser image
Quyết định về việc thành lập Đoàn điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Default news teaser image
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Default news teaser image
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map