You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí > Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017

Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017

25/09/2017


Triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-SKHĐT, ngày 23 tháng 3 năm 2017 về việc kiểm tra doanh nghiệp năm 2017. Theo đó,  số lượng doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai là: 130 doanh nghiệp. Trong đó: 73 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku và 57 doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện Đăk Pơ, Phú Thiện và Chư Pưh.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã tiến hành kiểm tra được 80 doanh nghiệp, đạt 62%KH. Nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt và chấp hành tốt các quy định của Luật Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt các quy định sau đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai nộp thuế, lập báo cáo tài chính, đảm bảo đáp ứng điều kiện để kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định, trong thời gian kiểm tra các doanh nghiệp đều tích cực phối hợp cung cấp các thông tin tài liệu  theo yêu cầu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để kịp thời khắc phục sửa chữa thiếu sót. Bên cạnh đó, công tác phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình kiểm tra được thực hiện tích cực nên việc tổ chức kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch được duyệt.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại đó là: Theo báo cáo của doanh nghiệp thể hiện doanh thu đạt chưa cao, hoạt động kinh doanh còn cầm chừng, không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh; tình trạng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ vẫn còn; việc chấp hành nộp Báo cáo tài chính hằng năm cho cơ quan đăng ký kinh doanh, tuy có thực hiện nhưng hình thức nộp gửi thư thường bằng đường bưu điện là chủ yếu. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp chưa thường xuyên; bên cạnh đó việc chủ động nắm bắt quy định pháp luật của một số người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm nên phần nào ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật không cao. Một số doanh nghiệp vẫn còn không biết Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 nên trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vẫn còn áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tình trạng doanh nghiệp cố tình không hợp tác với Đoàn kiểm tra vẫn còn xảy ra cũng đã gây khó khăn trong công tác kiểm tra.
Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác hậu kiểm doanh nghiệp trong những tháng còn lại đạt kết quả cao cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các Sở, ngành trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Gia La (quyết định này thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015).   
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn huyện kịp thời nắm bắt và chấp hành tốt các quy định của Luật Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.
- Khảo sát xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 để trình UBND tỉnh phê duyêt.
Nguồn: Thanh tra sở


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map