You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí > Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 (1)

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

28/10/2018
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2017. Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Trụ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, Đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 121/QĐ-SKHĐT ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai.
Dự buổi công bố Quyết định thanh tra có Ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Đinh Hữu Hòa - Chánh thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra; Cùng dự còn có các thành viên trong Đoàn thanh tra; Phía Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai có Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Giám đốc dự án và cùng đại diện các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Ban quản lý dự án.
Thay mặt Đoàn Thanh tra, Ông Đinh Hữu Hoà - Chánh thanh tra Sở, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 121/QĐ-SKHĐT ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017; nêu một số nội dung cần thiết liên quan đến Kế hoạch thanh tra. Về phía Ban quản lý dự án, Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Giám đốc dự án báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017; đồng thời giao cho các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án cung cấp toàn bộ hồ sơ, thông tin và tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
Sau khi nghe qua nội dung, đồng chí Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu chỉ đạo chung: Việc tiến hành thanh tra công tác đấu thầu thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót trong việc quản lý, thực hiện dự án tại Ban quản lý nông nghiệp; qua đó, kiến nghị những biện pháp xử lý, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu. Đồng thời, quán triệt Đoàn thanh tra triển khai đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra trong thời gian thực hiện thanh tra, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; báo cáo kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở còn yêu cầu phía Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cần có sự phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo Kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Nguồn: Thanh tra sở