You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí > CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

13/07/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-SKHĐT, ngày 03 tháng 4 năm 2018 về việc kiểm tra doanh nghiệp năm 2018. Theo đó,  số doanh nghiệp kiểm tra việc chấp hành pháp luật sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai là: 114 doanh nghiệp. Trong đó: 48 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku và 66 doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện Đúc Cơ, Kông Chro, Chư Prông và Thị xã Ayun Pa.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tiến hành kiểm tra được 36 doanh nghiệp, đạt 31,6%KH. Nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt và chấp hành tốt các quy định của Luật Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
           Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt các quy định sau đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai nộp thuế, lập báo cáo tài chính, đảm bảo đáp ứng điều kiện để kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định, trong thời gian kiểm tra các doanh nghiệp đều tích cực phối hợp cung cấp các thông tin tài liệu  theo yêu cầu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để kịp thời khắc phục sửa chữa thiếu sót. Bên cạnh đó, công tác phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình kiểm tra được thực hiện tích cực nên việc tổ chức kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch được duyệt.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại đó là: Theo báo cáo của doanh nghiệp thể hiện doanh thu đạt chưa cao, hoạt động kinh doanh còn cầm chừng, không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh; tình trạng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ vẫn còn; việc chấp hành nộp Báo cáo tài chính hằng năm cho cơ quan đăng ký kinh doanh, tuy có thực hiện nhưng hình thức nộp gửi thư thường bằng đường bưu điện là chủ yếu. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp chưa thường xuyên; bên cạnh đó việc chủ động nắm bắt quy định pháp luật của một số người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm nên phần nào ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật không cao.  
Trình độ chuyên môn của lãnh đạo chủ chốt trong một số doanh nghiệp chưa được đào tạo các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, việc nghiên cứu và hiểu rõ các quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành chưa kịp thời nên ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp còn một số hạn chế, chưa đầy đủ. Tinh thần hợp tác của một số doanh nghiệp chưa cao, còn tình trạng né tránh không hợp tác với Đoàn kiểm tra nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn.
Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác hậu kiểm doanh nghiệp trong những tháng còn lại đạt kết quả cao cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các Sở, ngành trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Gia La (quyết định này thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015).
- Triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 đã được phê duyệt.  
- Lồng ghép qua công tác kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt và chấp hành tốt các quy định của Luật Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh./.

                                                                                                                                                                          THANH TRA SỞ


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map