You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Default news teaser image
Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại huyện Chư Prông

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về công tác ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

Default news teaser image
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018
Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2017

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Chư Pưh

Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh tr...
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017


Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Phú Thiện.

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010

Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012


Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh ...
Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Pơ

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Đak Pơ.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 ...
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp ...
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Đề án 4061)

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Đăk Đoa.

Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v...
Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014 -2015 tại huyện Đăk Đoa

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nă...
Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cá...
Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng nă...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2016

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang.

Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh  trên địa ...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện KbangCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map