Công tác hỗ trợ DNNVV > Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

22/10/2021
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID – 19; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
1. Mục tiêu tổng quát
- Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID - 19.
- Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID - 19.
2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu hết năm 2021 đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:
- Tạo điều kiện hỗ trợ cho trên 80% các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động.
- Tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp khi dịch COVID – 19 được kiểm soát.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần đảm bảo 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận kịp thời, đầy đủ các thông tin về chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Trung ương, địa phương.
3. Nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động; Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

Nội dung chi tiết tại đây.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map