You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác cải cách hành chính > HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

01/04/2019
- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 - các yêu cầu, tải tại đây.
- Quyết định số 872/QĐ-TĐC ngày 22/5/2012 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (đính kèm giấy chứng nhận), tải tại đây.

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

 
STT Tên tài liệu Ký hiệu Điều khoản TCVN 9001:2008
01 Sổ tay chất lượng STCL-ISO 4.2.2
02 Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01-ISO 4.2.3
03 Quy trình đánh giá nội bộ QT.02-ISO 8.2.2
04 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT.03-ISO 8.3
05 Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa QT.04-ISO 8.5.2; 8.5.3
06 Quy trình xem xét lãnh đạo QT.05-ISO 5.6
07 Quy trình thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng QT.8.2-1 8.2.1
08 Quy trình thẩm định hỗ trợ đầu tưu cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
 
 
QT.01-DNKTTT&TN 7.2.2
09 Quy trình thẩm định và phê duyệt đề xuất Chương trình, Dự án ODA QT.01-HT-KTĐN 7.2.2
10 Quy trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính Dự án ODA QT.02-HT-KTĐN    7.2.2
11 Quy trình đăng ký kinh doanh QT.01-ĐKKD 7.2.2
12 Quy trình tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch QT.01-TH 7.2.2
13 Quy trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội QT.02-TH 7.2.2
14 Quy trình thẩm định dự án đầu tư công QT.01-TĐ&GSĐT 7.2.2
15 Quy trình thẩm định kế hoạch đấu thầu QT.02-TĐ&GSĐT 7.2.2
16 Quy trình tổng hợp công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư QT.03-TĐ&GSĐT 7.2.2
17 Quy trình phê duyệt dự án đầu tư công QT.04-TĐ&GSĐT 7.2.2
18 Quy trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu QT.05-TĐ&GSĐT 7.2.2
19 Quy trình thẩm định chủ trương đầu tư công QT.06-TĐ&GSĐT 7.2.2
20 Quy trình quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 QT.01-VHXH 7.2.2
 
21 Quy trình dịch vụ công về đăng ký kinh doanh QT.01-XTĐT 7.2.2
22 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức QT.03-VP 6.2.2
23 Quy trình quản lý trang thiết bị QT.04-VP 6.3
24 Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả QT.05-VP 7.2.2; 7.2.3
25 Quy trình thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật theo Kế hoạch QT.01-TTr 7.2.2
26 Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo QT.02-TTr 7.2.2Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map