You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018
Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi c...
Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình M...
Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình MTQG 2017

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công 2014 để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đ...
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đối với các mặt hàng trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách

Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai
Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và để xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016

Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào k...
Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2017,2018

Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ng...
Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016

Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Thông tư số 03), nay Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu ...
Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Ngày 14 tháng 02 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010...

Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Luật Đầu tư công tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân...

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map