You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Default news teaser image
Đôn đốc tiến độ phê duyệt các dự án khởi công mới 2019

Default news teaser image
Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Tổng hợp tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018 tính đến thời điểm 24/7

Default news teaser image
đôn đốc lần 2 báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT

Default news teaser image
Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Default news teaser image
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, TPCP kế hoạch năm 2017 và nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện các dự án kế hoạch năm 2016, năm 2017 sang năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương và Địa phương

Default news teaser image
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 70/NQ-CP NGÀY 03/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Thực hiện báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư trên hệ thống thông tin

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map