You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Đầu tư công
Default news teaser image
Kiểm tra, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý 2 năm 2019

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Văn bản đôn đốc xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công 2021-2025 lần 1 và lần 2

Default news teaser image
Thông báo danh mục và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia) năm 2019.

Default news teaser image
Xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019

Default news teaser image
Đôn đốc tiến độ phê duyệt các dự án khởi công mới 2019

Default news teaser image
Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Tổng hợp tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018 tính đến thời điểm 24/7

Default news teaser image
đôn đốc lần 2 báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT

Default news teaser image
Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Default news teaser image
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, TPCP kế hoạch năm 2017 và nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện các dự án kế hoạch năm 2016, năm 2017 sang năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương và Địa phương

Default news teaser image
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 70/NQ-CP NGÀY 03/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Thực hiện báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư trên hệ thống thông tin

Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018
Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi c...
Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình M...
Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình MTQG 2017

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đ...
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đối với các mặt hàng trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công 2014 để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai
Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và để xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016

Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào k...
Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2017,2018

Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ng...
Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016

Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Thông tư số 03), nay Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu ...
Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Ngày 14 tháng 02 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010...

Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Luật Đầu tư công tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân...Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map