Đầu tư công
Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đợt 1

Default news teaser image
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Default news teaser image
Hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2023

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước , đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ( đợt !)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

Default news teaser image
Công điện 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Default news teaser image
Nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Default news teaser image
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương (vốn trong cân đối theo tiêu chí)

Default news teaser image
Quyết định v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2021 của tỉnh Gia Lai
599_QĐ-đieu-chinh-NSĐP.pdf
Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3).

Default news teaser image
Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Default news teaser image
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map