You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư  Thẩm quyền giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Lĩnh vực Đấu thầu
  Cơ quan thực hiện - Đơn vị thẩm định; - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.
  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (Tổ chức, cá nhân)
  Thời gian giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
  Phí - lệ phí Không có.
  Kết quả Báo cáo thẩm định đề xuất dự án, Quyết định phê duyệt đề xuất dự án.
  - Nhà đầu tư lập đề xuất dự án gửi UBND cấp tỉnh. - Đơn vị được giao thẩm định đề xuất dự án thực hiện thẩm định đề xuất dự án. - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án.
  Thành phần hồ sơ (1) Thẩm định: - Văn bản đề xuất thực hiện dự án; - Đề xuất dự án (bao gồm những nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định 15/2015/NĐ-CP; - Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư; - Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có); - Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có). (2) Phê duyệt: -Văn bản đề xuất thực hiện dự án; - Đề xuất dự án (bao gồm những nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định 15/2015/NĐ-CP. - Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư. - Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có); - Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có); - Báo cáo thẩm định dự án;
  Mẫu đơn Không có.
  - Dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 nghị định 15/2015/NĐ-CP, cụ thể: 1. Dự án được lựa chọn thực hiện theo hình thức đối tác công tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; b) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định này; c) Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư; d) Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; đ) Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. - Nhà đầu tư là Doanh nghiệp Nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để thực hiện dự án.
  - Luật Đầu tư công; - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP. - Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map