You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư  Thẩm quyền giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Lĩnh vực Đấu thầu
  Cơ quan thực hiện (1) Thẩm định: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Hội đồng thẩm định Nhà nước; - Đối với dự án nhóm A và nhóm B: Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP. (2) Phê duyệt: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Thủ tướng Chính phủ; - Đối với dự án nhóm A, nhóm B (trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo): Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
  Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại đơn vị thẩm định và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
  Thời gian giải quyết Thời hạn thẩm định: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày.
  Phí - lệ phí Không có.
  Kết quả Báo cáo thẩm định BCNCKT điều chỉnh, Quyết định phê duyệt BCNCKT điều chỉnh.
  - Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi. - Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. - Người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
  Thành phần hồ sơ (1) Thẩm định: - Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. - Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án); - Quyết định phê duyệt đề xuất dự án; - Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan. (2) Phê duyệt: - Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. - Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án); - Quyết định phê duyệt đề xuất dự án; - Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan. - Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; - Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan
  Mẫu đơn Không có
  Không có.
  - Luật Đầu tư công; - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP. - Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map