You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  Thẩm quyền giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Lĩnh vực Đấu thầu
  Cơ quan thực hiện - Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án: + Các dự án quan trọng quốc gia + Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án + Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên - Tại UBND cấp tỉnh đối với các dự án còn lại.
  Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bằng văn bản
  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức).
  Thời gian giải quyết - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này theo quy định tại các Điều 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quy định được hỏi có ý kiến về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình. - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
  Phí - lệ phí Không có
  Kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  - Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án - Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án - Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có) - Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có) - Quyết định lựa chọn nhà đầu tư
  Mẫu đơn Không có
  không có
  - Luật Đầu tư công; - Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP - Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map