You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Thông báo chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội  Thẩm quyền giải quyết Sở KẾ hoạch và Đầu tư
  Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Cách thức thực hiện Gửi thông báo trực tiếp đến Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
  Thời gian giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Phí - lệ phí 200.000 đồng/lần
  Kết quả Doanh nghiệp xã hội được thành lập mới/Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật thông tin và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện lập bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo Biểu mẫu 01 gửi đến Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  Thành phần hồ sơ - Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo Biểu mẫu 01 của Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội. - Các giấy tờ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp được thành lập mới. - Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội
  Mẫu đơn Biểu mẫu 01: Cam kết thực hiệnmục tiêu xã hội, môi trường ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.
  Không
  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp; - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map