You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Đối với doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới)  Thẩm quyền giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Cách thức thực hiện Các tổ chức, cá nhân thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội gửi thông báo trực tiếp đến Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
  Thời gian giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Phí - lệ phí 200.000 đồng/lần
  Kết quả Doanh nghiệp xã hội được thành lập mới/Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật thông tin và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
  - Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lập bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo biểu mẫu có sẵn gửi đến Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.
  Thành phần hồ sơ - Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo Biểu mẫu 01 của Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội. - Đối với thành lập mới doanh nghiệp xã hội: + Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo Biểu mẫu 01 của Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội. + Các giấy tờ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp được thành lập mới.
  Mẫu đơn Biểu mẫu 01: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội.
  Không
  - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp; - Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map