You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Default news teaser image
Tài liệu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Thông báo danh mục và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia) năm 2019.

Default news teaser image
Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch CCHC năm 2019

Default news teaser image
Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019


Default news teaser image
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018

Default news teaser image
Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
V/v xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019

Default news teaser image
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Default news teaser image
CHỦ TRƯƠNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI, GIAI ĐOẠN 2019 -2023

Default news teaser image
Danh sách các doanh nghiệp được hỗ trợ phần mềm Kế toán Misa năm 2018

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại huyện Chư Prông

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ ngày 01/10 - 30/11/2018

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về công tác ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Đôn đốc tiến độ phê duyệt các dự án khởi công mới 2019

Default news teaser image
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 3)

Default news teaser image
Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích

Default news teaser image
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
STARUP DAY 2018

Default news teaser image
Doanh sách doanh nghiệp thành lập mới tháng 7 năm 2018

Default news teaser image
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2 năm 2018)

Default news teaser image
Tổng hợp tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018 tính đến thời điểm 24/7

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

Default news teaser image
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Default news teaser image
đôn đốc lần 2 báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT

Default news teaser image
Hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

Default news teaser image
Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Default news teaser image
Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Default news teaser image
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Default news teaser image
Hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn


Điểm danh các quy định gây khó cho doanh nghiệp
Điểm danh các quy định gây khó cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Quyết định Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lừa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trrong Quý I, năm 2018

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 03 năm 2018

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2017

Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018
Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 01,tháng 02 năm 2018

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, TPCP kế hoạch năm 2017 và nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện các dự án kế hoạch năm 2016, năm 2017 sang năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương và Địa phương

Default news teaser image
Hướng dẫn đăng ký hoạt động của doanh nghiệp "Đấu giá tài sản" theo Luật doanh nghiệp và luật đấu giá tài sản


Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp có nữ giới làm chủ doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 12 năm 2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp vi phạm tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp bị khóa tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 được cấp phần mềm MISA miễn phí

Default news teaser image
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2017

Báo cáo kết quả CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của...
Báo cáo kết quả CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2017

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Chư Pưh

Default news teaser image
Các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai

Default news teaser image
Danh mục các dự án đang được quan tâm đăng ký đầu tư

Default news teaser image
Danh mục các dự án tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2016

Danh sách doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới trong Tháng 9/2017
Danh sách doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới trong Tháng 9/2017

Default news teaser image
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh tr...
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017


Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo CCHC quý III năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2...
Báo cáo CCHC quý III năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017

Default news teaser image
Họp rà soát, thống nhất số liệu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội dự ước 9 tháng và cả năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 70/NQ-CP NGÀY 03/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Phú Thiện.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Công bố tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho các địa phương giai đoạn 2017 - 2020


Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010

Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012


Default news teaser image
Tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA trong thời gian tới

Default news teaser image
Thực hiện báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư trên hệ thống thông tin

Apec sẽ tập trung bàn về toàn cầu hóa
Apec sẽ tập trung bàn về toàn cầu hóa
    Sự kiện tại Việt Nam cuối năm nay diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở nhiều nước lớn.

Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018
Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018

Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh ...
Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Pơ

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp giải thể 6 tháng đầu năm 2017

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, ...
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Đak Pơ.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm và phương ...
Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi c...
Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Góp ý dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-X...
Góp ý dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký mới tháng 04/2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai ...
Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2017

Hướng dẫn thực hiện quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ...
Hướng dẫn thực hiện quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh...
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký mới đến hết ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 ...
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Công văn số 1975/SKHĐT-TH ngày 19/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình M...
Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình MTQG 2017

Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 201...
Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 2017


Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2016

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp ...
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Đề án 4061)

Default news teaser image
Các nội dung trong việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ...
Đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Đăk Đoa.

Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v...
Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014 -2015 tại huyện Đăk Đoa

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đ...
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đối với các mặt hàng trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công 2014 để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 10 nhiệm vụ công tác ...
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2016

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018


Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2...
Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016


Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nă...
Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cá...
Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ cô...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016


Default news teaser image
Ban hành danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Các Đề án, văn bản quan trọng cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý IV năm 2016

Default news teaser image
Chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Gia Lai

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng nă...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2016

Default news teaser image
Khung hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai
Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mấu chốt là phân bổ nguồn lực theo...
Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mấu chốt là phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang.

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và để xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế - xã hội tháng 8 nhiệm vụ công ...
Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế - xã hội tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Xây dựng Dự thảo Quy chế đối thoại doanh nghiệp


Default news teaser image
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai ký cam kết với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp


Default news teaser image
Quyết định số: 333/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến nă...
Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nă...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 4  và C...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ...
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I  và nhi...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 01  Chư...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 01 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02  và ...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 5  và C...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC T...
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào k...
Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2017,2018

Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang

Default news teaser image
Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạ...
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 21/10/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Default news teaser image
Thông tin các dự án đầu tư năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh  trên địa ...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Kbang

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã AyunPa đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Prông đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Sê đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đăk Đoa đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đức Cơ đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện K'bang đến năm 2020


Default news teaser image
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh, Quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kông Chro đến năm 2020


Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Thiện đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo kết quả cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo Việc thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2011-2020

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ng...
Đăng tải các Quyết định và Thông báo vốn Đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016

Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Áp dụng quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Thông tư số 03), nay Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu ...
Hướng dẫn mới về lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Ngày 14 tháng 02 năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015, thay thế Thông tư số 06/2010...

Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý đầu tư công
Luật Đầu tư công tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân...

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và c...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2014

Default news teaser image
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2014

Tổ chức thương mại thế giới (WTO))
Tổ chức thương mại thế giới (WTO))
WTO với tư cách là một tổ chức thương mại của tất cả các nước trên thế giới, thực hiện những mục tiêu đã được nêu trong Lời nói đầu của Hiệp định GATT 1947 là nâng cao mức sống của nhân dân các thành viên, đảm...

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
VÀI NÉT VỀ DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Hội nghị Á - Âu (ASEM)
Hội nghị Á - Âu (ASEM)
Thành viên:  15 nước Liên minh châu Âu (Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Phần Lan, Đức, áo, Hy Lạp, Aixơlen, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và 7 nước ASEAN (Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Thái Lan...

Default news teaser image
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ASEAN VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM - ASEAN

Default news teaser image
Gia Lai tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn Campuchia, Lào
Gia Lai là tỉnh nằm trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, có chung đường biên giới với tỉnh Ratanakiri - Campuchia khoảng 90km, trong đó có khoảng 20km đường biên giới trên sông Sê San và 70km đường biên giới đất liền. Có 3...

Default news teaser image
Đem Việt Nam đến phố Wall
Bradley LaLonde, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV - Vietnam Partners (BVIM),  là người đến sau cùng trong tiệc cocktail tại nhà riêng của James Lewis, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Morgan Stanley, một trong những...

Default news teaser image
Gia nhập WTO sẽ là một lợi ích lớn đối với Việt Nam
Ngày 17/5, tờ Thời báo Phố Wall (The Wall Street Journal) của Mỹ đã có bài bình luận với tựa đề 'Next stop, WTO' nhân sự kiện Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO.  Dưới đây là bản...


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map