Default news teaser image
Kế hoạch triển khai tháng hành động Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.2604-KH-UBND-Thang-hanh-đong-vi-Binh-đang-gioi.pdf

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Default news teaser image
Thông báo dừng hoạt động của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 từ ngày 16/12/2022

Default news teaser image
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2023

Default news teaser image
Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chi tiết Quyết định xem tại đây./.QĐ-phan-cong-phan-cap-quan-ly,-to-chuc-thuc-hien...

Default news teaser image
Thông báo dừng hoạt động của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 từ ngày 16/12/2022

Default news teaser image
Quyết định số 39/2022/QĐ-SKHĐT ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ
Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ

Default news teaser image
Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Default news teaser image
THÔNG TƯ 04/2022/TT-BXD NGÀY 24/10/2022 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Default news teaser image
Quyết định chấm dứt hoạt động DA Nhà máy chế biến Cà phê Omega Sachi

Default news teaser image
Nghị quyết 152/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Default news teaser image
Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt tối thiểu 45%
Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 148/NQ-CP

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Default news teaser image
Văn bản thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 26/10/2022 của Văn phòng Chính phủ
Chi tiết văn bản số 2583/UBND-KTTH tải ở đây
2583-UBND-chi-đao-trien-khai...

Default news teaser image
Tổng kết công tác năm 2021 và chuẩn bị hoạt động năm 2022 của BCĐ đổi mới, phát triển KTTT, HTX

Default news teaser image
Nghị quyết 138/NQ-CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ: Quy định ...
Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sổ tay Kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thi hành...
Sổ tay Kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính - Tập 1

Default news teaser image
KL HN lần thứ 9 BCHĐB tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Default news teaser image
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh

Default news teaser image
Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
 https://form.gov.vn/-QSEHl 

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giá...
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Sổ tay Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Sổ tay Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 20/10/2022 của Tỉnh uỷ Gia Lai về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay


Default news teaser image
Triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.


Default news teaser image
Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
CV-4355-BXD.pdf

Default news teaser image
BC thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Tỉnh uỷ

Default news teaser image
Định hướng phát triển hành lang kinh tế ưu tiên đến năm 2030


Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1; triệu tập thí sinh có kết quả thi đạt vòng 1 dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại huyện Chư Păh.

Default news teaser image
Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Siêu thị Biển Hồ

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê.
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê.

Default news teaser image
THƯ MỜI ĐĂNG KÝ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIỮA CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Default news teaser image
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19, sẽ có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang hoạt động kinh doanh cần đến sự trợ giúp về pháp luật để giảm thiểu những rủi ro...

Default news teaser image
Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Default news teaser image
Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Chi tiết văn bản tại đây./.634-QĐUBND-tinh-Gia-Lai.pdf

Default news teaser image
Nghị quyết số 126/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022


Default news teaser image
Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy nước sạch Chư Prông

Default news teaser image
Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19

Default news teaser image
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Default news teaser image
Thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ hỗ trọ phát triển DNNVV

Default news teaser image
Ban hành Thiết kế mẫu đường giao thông nông thôn đối với các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy chế biến dược liệu, cây ăn trái tại CCN-TTCN huyện Chư Păh

Default news teaser image
Thông báo danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 1; hướng dẫn thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính; địa điểm và thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Default news teaser image
Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG
CV-2232-UBND-KTTH.pdf

Default news teaser image
Chương trình làm việc tháng 10 của UBTVTU

Default news teaser image
Triển khai thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Triển khai thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ...

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.
Ke-hoach-so-2281-ngay-9-10-2022.pdf

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư

Default news teaser image
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết...

Default news teaser image
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư - Đăk Đoa

Default news teaser image
Về việc đảm bảo an toàn PCCC, ANTT tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
V/v lấy ý kiến 38 nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh.

Default news teaser image
THÔNG BÁO Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế; hướng dẫn thi trắc nghiệm, phát giấy báo dự thi; tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

Default news teaser image
Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2022.
158-NQ-HDND_von-SN-GNBV-2022.pdf;
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa

Default news teaser image
Những điểm mới về quy trình xử lý đơn trong thời gian hiện nay

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025.
QĐ-3685.pdf

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 (BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH)

Default news teaser image
Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ

Default news teaser image
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Default news teaser image
Thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV

Default news teaser image
Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 05 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Thành tựu phát triển thị trường công nghệ tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Văn bản 9540/BTC-ĐT của Bộ tài chính về thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phúc tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Default news teaser image
Thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

Default news teaser image
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

Default news teaser image
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 05/09/2022 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.

Default news teaser image
Nghị quyết số 121/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƢỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ III NĂM 2022

Default news teaser image
Sở Kế hoạch và Đầu tư giải đáp vướng mắc và hướng dẫn một số nội dung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Default news teaser image
Hướng dẫn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...
Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Default news teaser image
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 27/3/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Default news teaser image
V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Dự thảo Tờ trình, Quyết định tại đây./.

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Dự thảo Tở trình, Nghị quyết tại đây./.

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 8 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 8 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Default news teaser image
Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Hoàng Nhi Plaza

Default news teaser image
Thông báo số 38 về chấm dứt hoạt động dự án- MDA 6444008874

Default news teaser image
Thông báo 39 về chấm dứt hoạt động - MDA 3416615271

Default news teaser image
Thông báo 40 về chấm dứt hoạt động - MDA 4721854032

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

Default news teaser image
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tại Dự thảo Quyết định về tại đây: Tải về...

Default news teaser image
Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Default news teaser image
Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022


Default news teaser image
Quyết định ban hành Quy trình đầu tư vào KCN Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của BQL KKT tỉnh

Default news teaser image
Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Default news teaser image
Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Default news teaser image
Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018
Ngày 15/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018. Theo đó, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng...

Default news teaser image
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

Default news teaser image
Tài liệu hướng dẫn quy trình đầu tư

Default news teaser image
Tài liệu hướng dẫn quy trình đăng ký đầu tư

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

Default news teaser image
Văn bản số 1725/UBND-KTTH ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

Default news teaser image
Tham dự hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức

Default news teaser image
Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 của UBND tỉnh

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong ...
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong tháng 8 năm 2022.

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT...
Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT: Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT.

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 7 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 7 năm 2022


Default news teaser image
Nghị quyết về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022

Default news teaser image
Đăng ký đề cử doanh nhân tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022

Default news teaser image
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 765 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại huyện Đak Đoa.

Phối hợp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới t...
Phối hợp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Default news teaser image
Hướng dẫn một số nội dung về triển khai thực hiện dự án đầu tư công

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ

Default news teaser image
Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 ngày 6 tháng 2022 của Quốc hội

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn diều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BKHĐT

Default news teaser image
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Thủ tướng quyết định ngày 23/11 là “Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam”

Default news teaser image
Hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2023

Default news teaser image
Tổng hợp 05 Luật mới được thông qua tại kỳ họp 3 Quốc hội khóa XV

Default news teaser image
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2023

Default news teaser image
Thông báo hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện dự án

Default news teaser image
ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: NHÌN LẠI 10 NĂM QUA; ĐỊNH RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHO THỜI GIAN TỚI (Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Default news teaser image
Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Default news teaser image
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Default news teaser image
Trả lời các ý kiến của HTX tại Hội nghị tiếp tục và đối thoại giữa thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp và HTX

Default news teaser image
Trả lời các ý kiến và HTX tại Hội nghị tiếp tục và đối thoại giữa thường trực HĐND tỉnh

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 6 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định Ban hành quy chế phối hợp thẩm định về nhu cầu sử dụng đất

Default news teaser image
Chỉ thị số 06/CT- UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
 Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai; thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 6 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phân khu A1 thuộc phường Yên Thế - Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phân khu A5 và D thuộc phường Chi Lăng - Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Về việc đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động thương binh xã hội về hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro

Default news teaser image
KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH GIA LAI

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Default news teaser image
Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 01/7/2022
      Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP<...

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Tải nội dung dự thảo tại đây: Tải về

Default news teaser image
Bộ câu hỏi điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 của Sở KHĐT

Default news teaser image
Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2021 về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Default news teaser image
Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Default news teaser image
Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030

Default news teaser image
Quyết định Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025 (đợt 2)

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Default news teaser image
Văn bản rà soát đánh giá mật độ chăn nuôi trên địa bản tỉnh

Default news teaser image
Công văn gửi Trung tâm hành chính công thông báo về mật độ chăn nuôi

Default news teaser image
Công điện của Thủ tướng chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/202Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thong-tu-08TT_BKHDT-quy-đinh-chi-tiet-viec-cung-cap-đang-tai-thong-tin-Đau-thau.pdf
...

Default news teaser image
Khung hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Kết hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 5năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 5 năm 2022

Default news teaser image
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


Default news teaser image
Nghị định 35 Quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế

Default news teaser image
Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Default news teaser image
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và huống dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Tài liệu chuẩn bị tổ chức Hội nghị tại UBND tỉnh thông qua nội dung các báo cáo quy hoạch tỉnh

Default news teaser image
Thông tin doanh nghiệp Iran về lĩnh vực nông nghiệp

Default news teaser image
Rà soát, đề xuất thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Default news teaser image
V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Default news teaser image
Quy định về chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024

Default news teaser image
Đăng ký tham gia sự kiện “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch năm 2022

Default news teaser image
Thông tư Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Default news teaser image
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Văn bản về các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 4 năm 2022
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 4 năm 2022
Chi tiết:

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 4 năm 2022

Default news teaser image
Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ số & Triển lãm Quốc tế Đô thị thông minh Châu Á tại Việt Nam (Smart City Asia 2022)
Phòng Quản lý ngành

Smart City Asia là một trong những sự kiện thường niên uy tín trong khu vực mang tầm Quốc tế về Công nghệ thông minh và đô thị thông minh với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong...

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp năm 2022

Default news teaser image
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Văn bản triển khai quy phạm pháp luật về giám sát đầu tư

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2020-2021 tại huyện Kông Chro

Default news teaser image
Hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Default news teaser image
Lễ công bố văn bằng bảo hộ và Hội thảo khoa học quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương
      Chương trình tổ chức lễ công bố văn bằng bảo hộ và hội thảo dự kiến diễn ra trong ngày 21-4-2022 tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
      Tại buổi lễ, Sở Khoa học và...

Default news teaser image
Văn bản về rà soát pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Default news teaser image
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 3 và quý I, triển khai triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Default news teaser image
Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 3 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 3 năm 2022

Default news teaser image
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022

Default news teaser image
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025


Default news teaser image
Thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Default news teaser image
Thành tựu nổi bật của ngành Kế hoạch và Đầu tư từ khi thành lập đến nay

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Default news teaser image
Giới thiệu đến các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông tin về giải thưởng Sao Khuê năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 2 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 02 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định về việc thành lập Đoàn điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Default news teaser image
V/v lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh về dự thảo 38 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh (lần 2)

Default news teaser image
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030. tâm nhìn đến 2050

Default news teaser image
Lấy ý kiến 38 Nội dung đề xuất Quy hoạch tỉnh lần 2

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Default news teaser image
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ -CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01 /NQ - CP và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2022

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NĐ - CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghi quyết 01 /NQ - CP 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Default news teaser image
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Đợt 1) CHƯA CÓ NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 01 năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 01 năm 2022

Default news teaser image
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Default news teaser image
Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Default news teaser image
Quyết định số 96/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Default news teaser image
Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Default news teaser image
Quyết định số 2238/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước , đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ( đợt !)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

Default news teaser image
Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định ban hành quy chế tiếp công đân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Default news teaser image
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong tháng 12 năm 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 12 năm 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới trong năm 2021

Default news teaser image
Công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng sở

Default news teaser image
Báo cao ướt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 ; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11,, triển khai thực hiện công tác tháng 12 năm 2021

Default news teaser image
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong Quý IV/2021

Default news teaser image
Trả lời các kiến nghị, đề xuất của hợp tác xã sau Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Default news teaser image
Biểu mẫu đăng ký nhu cầu công nghệ


Default news teaser image
Lấy ý kiến tham gia dự thảo 07 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Danh sách doanh nghiệp giải thể tháng 11 năm 2021
Danh sách doanh nghiệp giải thể tháng 11 năm 2021
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể trong tháng 11 năm 2021 Chi tiết

Default news teaser image
Lấy ý kiến tham gia dự thảo 30 nội dung đề xuất trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 11 năm 2021
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 11 năm 2021
Danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập tháng 11 năm 2021 Chi tiết

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2019-2020 tại huyện Phú Thiện.

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021)

Default news teaser image
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luât hợp tác xã năm 2012

Default news teaser image
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
100_2021_ND-CP_15112021_2-signed.pdf

Default news teaser image
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
102_2021_ND-CP_16112021-signed.pdf

Default news teaser image
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Default news teaser image
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Default news teaser image
HỘI NGHI TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13 - NQ/TW,NGÀY 18/3/2002 - CP

Default news teaser image
Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra


Default news teaser image
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Sáng 10/11, Thường...

Default news teaser image
Gia Lai tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Chiều nay (10/11), đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực...

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Default news teaser image
Tình hình báo cáo tổng hợp thực hiện, giải ngân

Default news teaser image
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển KT-XH cho những tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 10 năm 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp giải thể tháng 10 năm 2021

Default news teaser image
Đôn đốc xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2021

Default news teaser image
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Default news teaser image
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021

Default news teaser image
Thông báo hình thức lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây

Default news teaser image
Công điện 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Hội nghị cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam - ASOCIO 2021
Hội nghị cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam - ASOCIO 2021

Default news teaser image
Tin tức PCI- Số 21 ấn phẩm Quý III năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Default news teaser image
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Default news teaser image
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Default news teaser image
kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh gia lai

Default news teaser image
Thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Default news teaser image
Kế hoạch khắc phục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo

Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Default news teaser image
Báo cáo Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019

Default news teaser image
Quyết định số 1972/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 10 tháng kế hoạch ĐTC vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Default news teaser image
Nghị quyết về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Default news teaser image
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương (vốn trong cân đối theo tiêu chí)

Default news teaser image
Khảo sát giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động và thích nghi với dịch Covid-19

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp giải thể trong tháng 9 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 9 năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Lấy ý kiến dự thảo: Thực trạng và phương án phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân Quý III năm 2021

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021

Default news teaser image
Tài liệu Báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Tình hình thực hiện, giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021
.

Default news teaser image
Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Kế hoach và Đầu tư Quý III/2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Quyết định v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2021 của tỉnh Gia Lai
599_QĐ-đieu-chinh-NSĐP.pdf
Default news teaser image
Doanh sách doanh nghiệp giải thể tháng 8/2021
DS-DN-giai-the-thang-08-2021.xls

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2019-2020 tại thị xã An Khê

Default news teaser image
Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

Default news teaser image
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
282383.pdf

Default news teaser image
Lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Default news teaser image
Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2020 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh

Gia Lai phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chí...
Gia Lai phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Default news teaser image
Đề cương, thông báo, quyết định, Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Default news teaser image
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3).

Default news teaser image
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong Tháng 7/2021
DS-DN-thanh-lap-thang-07-2021.xls

Default news teaser image
Doanh sách doanh nghiệp giải thể trong tháng 7/2021
DS-DN-giai-the-thang-07-2021.xls

Default news teaser image
Hướng dẫn quy trình đăng ký, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của quỹ Phát triển DNNVV

Default news teaser image
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân tháng 7

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2019-2020 tại huyện Chư Pưh

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHỈ SỐ SIPAS VÀ CHỈ SỐ PAR INDEX
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHỈ SỐ SIPAS VÀ CHỈ SỐ PAR INDEX

Default news teaser image
Tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021.

Default news teaser image
Đăng ký tham gia Tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google

Default news teaser image
Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân quý II -2021

Default news teaser image
Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2021

Default news teaser image
Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ

Default news teaser image
Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Default news teaser image
Thông báo Danh sách công chức, viên chức quyết định quy hoạch vào Các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở và tương đương giai đoạn 2021-2026 (năm rà soát 2021).


Default news teaser image
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

Default news teaser image
Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Kế hoach và Đầu tư Quý II/2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021

Default news teaser image
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu

Default news teaser image
Thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 9/5/2021 của HĐND tỉnh Cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)

Default news teaser image
Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ vi định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Default news teaser image
Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)

Default news teaser image
03 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021

Default news teaser image
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Default news teaser image
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND Ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
VanBanGoc_29-2017-QĐ-UBND.pdf

Default news teaser image
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
VanBanGoc_29-2019-QĐ-UBND.pdf

Default news teaser image
Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
VanBanGoc_10-2018-QĐ-UBND.pdf

Default news teaser image
Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/05/2016 của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
VanBanGoc_26-2016-QĐ-UBND.pdf

Default news teaser image
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Đối với bà Nguyễn Thị Hoà

Default news teaser image
Kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đối với ông Trần Trọng Bằng

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa

Default news teaser image
PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Default news teaser image
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân Quý I năm 2021
VB-604-bao-cao-signed-signed.pdf
Default news teaser image
Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực
Trong 10 năm qua (2011-2020), công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Gia Lai luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định...

Default news teaser image
Danh mục các dự án đang được NĐT quan tâm đăng ký triển khai đề xuất dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai
bang-tong-hop-cac-du-an-đa-cho-chu-truong-nghien-cuu.xlsx

Default news teaser image
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
DA-co-su-dung-dat.rar

Default news teaser image
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan thuộc lĩnh vực phòng Đăng ký kinh doanh

Default news teaser image
Danh mục VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong kỳ hệ thống hoá năm 2020
Danh mục VBQPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong kỳ hệ thống hoá năm 2020

Default news teaser image
Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Quốc gia năm 2021

Gia Lai: Nhiều đơn vị bứt phá ngoạn mục về chỉ số cải cách hành chí...
Gia Lai: Nhiều đơn vị bứt phá ngoạn mục về chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021, Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Quý II/2021

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2019-2020 tại huyện Đăk Pơ

Default news teaser image
Kế hoạch chuyên đề: Thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Default news teaser image
07 Luật được thông qua tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV

Default news teaser image
Hội đồng bầu cử Quốc gia biên soạn sách: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Default news teaser image
các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập tháng 2 năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp lần thứ 5 năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021

Default news teaser image
Thông báo tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Default news teaser image
Công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Phòng Khoa giáo - Văn xã

Default news teaser image
Quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân năm 2020

Default news teaser image
Quyết định công nhận trúng tuyển viên chức 2020

Default news teaser image
Thông báo trúng tuyển viên chức Năm 2021

Default news teaser image
Thông báo Điểm phỏng vấn và danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 11 năm 2020

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm 2021

Default news teaser image
Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

Default news teaser image
Thông báo Thí sinh đủ điều kiện, Tiêu chuẩn dự phỏng phóng (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2018-2019 tại huyện Ia Pa

Default news teaser image
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

Default news teaser image
Báo cáo Công tác CCHC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

Default news teaser image
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu Đăng ký dự tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai trong năm 2020

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 09 năm 2020

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 10 năm 2020

Default news teaser image
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018,2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Default news teaser image
UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2020

Default news teaser image
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức năm 2020

Cải cách hành chính ở Gia Lai kỳ 1: Những kết quả bước đầu
Cải cách hành chính ở Gia Lai kỳ 1: Những kết quả bước đầu

Default news teaser image
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính: Nhiều giải pháp, mô h...