You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Special Pages > Thông báo > V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo, tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo, tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

22/05/2019
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lươi tư vấn viên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1235/VP-KTTH ngày 19/4/2019 về việc triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 1023/SKHĐT-DN ngày 10/5/2019 gửi các các cơ quan, đơn vị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân tỉnh; Hội nữ doanh nhân tỉnh; các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để đăng ký nhu cầu hỗ trợ, đào tạo, tư vấn, cụ thể:
1. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: Khởi sự kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên sâu; Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến.
2. Hỗ trợ tư vấn: Căn cứ quy mô và nhu cầu của Doanh nghiệp để đăng ký hỗ trợ tư vấn trong năm 2020 (mức hỗ trợ thực hiện theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định 39/2018/NĐ-CP tùy theo quy mô được DN xác định theo chương II, Nghị định 39/2018/NĐ-CP).
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu hỗ trợ, gửi về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Hoàng Hoa Thám, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc gửi về địa chỉ email: doanhnghiep.skhdt@gmail.com trước ngày 25/5/2019.
Nguồn: Phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và Tư nhân


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map