You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Special Pages > Thông báo > Thông báo về việc báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư

Thông báo về việc báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư

07/10/2016
          
         UBND TỈNH GIA LAI          
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1474/SKHĐT-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                   Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2016
         
                      
 
THÔNG BÁO
Về việc báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư
 
                                                                    Kính gửi: Các chủ đầu tư
 
Để có cơ sở kịp thời  đề xuất UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án vào chiều thứ 4 hàng tuần theo mẫu gửi kèm được đăng tải trên website skhdt.gialai.gov.vn, mục hỗ trợ doanh nghiệp và gửi về địa chỉ email dnktttvtn.gialai@gmail.com.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý doanh nghiệp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, DNKTTT&TN.
                   GIÁM ĐỐC
 
                    (Đã ký)
 

                           Hồ Phước Thành
 


Mẫu báo cáo
filedinhkem.gifTải vềCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map