You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động sở > Tình hình phát triển hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Gia Lai

Tình hình phát triển hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Gia Lai

11/07/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 26 hợp tác xã thành lập mới, 05 hợp tác xã giải thể; như vậy, cho đến nay, toàn tỉnh có 165 hợp tác xã, trong đó có 119 hợp tác xã nông nghiệp, 9 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 07 hợp tác xã xây dựng, 04 hợp tác xã thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân. Trong những năm gần đây, các HTX, đặc biệt là một số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải, tín dụng đã có sự chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu có những đạt được kết quả đáng ghi nhận, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt các HTX nông nghiệp góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Một số HTX điển hình như HTX nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện đang triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất gạo an toàn, HTX nông nghiệp Tân Tiến huyện Ia Pa và HTX nông lâm nghiệp và dịch vụ vận tải Nam Yang – huyện Kông Chro đang triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với cây mì và cây mía; HTX vận tải cơ khí và dịch vụ Diên Hồng đang trở thành một HTX điển hình hoạt động đa dạng có hiệu quả, ngoài ngành nghề hoạt động chính là vận chuyển hành khách, hàng hóa còn hoạt động có hiệu quả ở các lĩnh vực khác như kinh doanh phụ tùng ô tô; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện. Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã và đang trở thành một kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tạo cho thành viên dần quen với dịch vụ tài chính ngân hàng cho lao động tại địa phương, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
          Tuy nhiên, một số hợp tác xã hoạt động yếu kém, chưa đúng bản chất hợp tác xã kiểu mới; quy mô nhỏ; công nghệ lạc hậu; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng; chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững; lợi ích đem lại cho các thành viên chưa nhiều. Phần lớn các hợp tác xã chưa tạo được sự liên kết vững chắc, hiệu quả thấp, chưa tạo được đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
          Để hợp tác xã phát triển có hiệu quả, bền vững hơn không chỉ trong 6 tháng cuối năm mà trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, trước mắt là các giải pháp sau:
- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
          - Tiến hành rà soát, đánh giá và hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả đảm bảo các xã đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với việc hình thành và phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác. Hình thành ở mỗi huyện, thị xã, thành phố ít nhất 01 mô hình để nhân rộng.
- Triển khai việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh, nhằm hỗ trợ cho các Hợp tác xã đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
PHÒNG DOANH NGHIỆP


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map