You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động sở > Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2014

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2014

06/03/2015
Năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, như việc kê khai tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách thủ tục hành chính; công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định; việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng được Đảng ủy, và Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao, nên qua công tác thanh tra trong năm 2014 đã phát hiện nhiều vấn đề sai phạm và đã kiến nghị thu hồi số tiền 127,7 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Qua đó đã góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng xảy ra tại đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, công tác phòng, chống tham nhũng của Sở vẫn còn có mặt hạn chế như: Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở từng Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra như việc xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng cũng như công tác kiểm tra giám sát chưa được Thủ trưởng các bộ phận quan tâm đúng mức nên nhìn chung hiệu quả mang lại chưa cao.  

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước về phòng chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quán triệt thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ về kinh phí quản lý hành chính và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí của công. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng...
THANH TRA SỞ


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map