You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động sở > Báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh G

Báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/09/2018

Ngày 14/9/2018 UBND tỉnh đã có báo cáo số 110/BC-UBND về báo cáo đánh giá sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo đã nêu các kết quả đạt được như:

Cuối năm 2015, tỉnh có 64.087 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 19,71%, số hộ nghèo DTTS là 53.573 hộ, chiếm tỷ lệ 83,59% tổng số hộ nghèo; trong giai đoạn 2016-2017, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,37%; đến cuối năm 2017, tỉnh có 45.340 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 13,34%, số hộ nghèo DTTS là 39.217 hộ, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số hộ nghèo; năm 2018 dự kiến giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,34% (giai đoạn 2016-2018 giảm tỷ lệ hộ nghèo 10,37%, vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao và chỉ tiêu tỉnh đề ra).
Đối với hộ nghèo đồng bào DTTS: tỷ lệ hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ DTTS giảm từ 40,18% (53.573 hộ nghèo/133.325 hộ dân cư) thời điểm cuối năm 2015 xuống còn 27,77% (39.217 hộ nghèo/141.221 hộ dân cư) thời điểm cuối năm 2017, bình quân mỗi năm giảm 6,2%, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (bình quân giảm 5%/năm).
Số hộ cận nghèo đến cuối năm 2017 là 33.406 hộ, trong đó DTTS: 24.868 hộ, chiếm tỷ lệ 74,44%. So với thời điểm cuối năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 2,53%, số hộ cận nghèo tăng 10.127 hộ, số cận nghèo DTTS tăng 8.851 hộ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế như: Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng nằm trong diện cận nghèo lớn, số hộ nghèo phát sinh trong năm cao, còn có hộ tái nghèo; nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%; chênh lệch mức sống giữa người kinh và người dân tộc thiểu số chưa được thu hẹp; đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; nhiều người dân chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhận thức của người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thấp, chậm thay đổi, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở vùng sâu, vùng xa chất lượng giáo dục và đào tạo tuy đã được cải thiện nhưng chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến xã còn hạn chế; đề án hỗ trợ người nghèo làm nhà ở đạt kết quả thấp, còn nhiều hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được giải quyết, nguồn lực hỗ trợ từ xã hội chưa nhiều; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc chưa sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh cao; nhiều vùng có hủ tục lạc hậu trong ma chay, lễ hội nhưng chậm được xóa bỏ.
Từ những kết quả, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2018, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, công tác giảm nghèo có vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.
Hai là, chương trình giảm nghèo phải được thực hiện đồng bộ, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ thực tiễn, tăng cường sự tham gia của người dân và sự giám sát của cộng đồng; phải tập trung chính sách giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn vì phần lớn hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời ưu tiên thực hiện giảm hộ nghèo người có công và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn.
Ba là, cần xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo cụ thể, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội; thoát nghèo bền vững phải xuất phát từ chính nhu cầu của người nghèo, phải chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Bốn là, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc ta trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

 

PHÒNG KGVXCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map