You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động sở
Tọa đàm kết nối đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2019 - Tại tỉnh Bắc Nin...
Tọa đàm kết nối đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2019 - Tại tỉnh Bắc Ninh


Hội thao khối thi đua các sở, ngành tổng hợp tỉnh Gia Lai năm 2019
Hội thao khối thi đua các sở, ngành tổng hợp tỉnh Gia Lai năm 2019Default news teaser image
Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2020

Default news teaser image
Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Default news teaser image
Hiệp định CPTPP

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối n...
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Một số thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp

Default news teaser image
Một số chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Những điểm sáng của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – Tỉnh Gia ...
Những điểm sáng của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – Tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Nhật Bản và tham dự Triển lãm Nông nghiệp quốc tế tháng 10/2019 tại Nhật Bản

Báo cáo kết quả tham dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần thứ ...
Báo cáo kết quả tham dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần thứ I-2019 và quảng bá địa phương tại Hàn Quốc

Default news teaser image
Mời tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật Bản

Default news teaser image
Mời tham dự Chương trình học tập và khảo sát tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ tháng 8/2019

Default news teaser image
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Hội nghị ký kết Giao ước thi đua, Hội thao Khối các tỉnh Tây Nguyên...
Hội nghị ký kết Giao ước thi đua, Hội thao Khối các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2019

Default news teaser image
V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo, tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
Thông báo về việc kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Default news teaser image
Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Mời tham dự Chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2019 tại Nhật Bản

Default news teaser image
Triển khai hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thông báo hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan, doanh nghiệp năm 2019
Thông báo hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan, doanh nghiệp năm 2019

Default news teaser image
Danh sách các dự án nhà đầu tư quan tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Tham gia góp ý dự thảo Quyết định về quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hội nghị cán bộ CCVC năm 2019 và tổng kết công tác năm 2018, phương...
Hội nghị cán bộ CCVC năm 2019 và tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Default news teaser image
Tổng kết tình hình Nghị Quyết 01/NQ-CP năm 2018 và xây dựng NQ 01/NQ-CP năm 2019

Kiểm tra đề xuất thu hồi dự án không triển khai
Kiểm tra đề xuất thu hồi dự án không triển khai

Default news teaser image
Họp báo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018

Default news teaser image
Kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Kbang

Tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ chuyên trách
Tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ chuyên trách

Default news teaser image
Vài nét về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
NỘI DUNG CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

Default news teaser image
Ban hành Kế hoạch số 1695/KH-UBND ngày 03/8/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông báo v/v đăng ký tham gia chương trình đào tạo, khảo sát thực ...
Thông báo v/v đăng ký tham gia chương trình đào tạo, khảo sát thực tế tại Australia

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội ...
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Default news teaser image
THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT TẠI CANADA VÀ CUBA

Default news teaser image
Thông báo khảo sát xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023

Default news teaser image
KẾT QUẢ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ GIA LAI

Default news teaser image
KẾT QUẢ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CHÈ BIỂN HỒ

Default news teaser image
Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO DOANH NGHIỆP 2018”
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO DOANH NGHIỆP 2018”

Default news teaser image
Tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
TỔNG HỢP TRẢ LỜI NỘI DUNG KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP (Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018)

Default news teaser image
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Sở, ban ngành, địa phương về công tác đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019


Default news teaser image
Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020

Default news teaser image
Tình hình phát triển hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Gia Lai

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao n...
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về khởi sự và quản trị doanh nghiệp

Default news teaser image
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông báo về việc hỗ trợ thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đăng...
Thông báo về việc hỗ trợ thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Default news teaser image
“Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Default news teaser image
Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2019

Default news teaser image
Đẩy mạnh phối hợp cải cách thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đồng thời đăng ký tài khoản ngân hàng và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về đăng ký kinh doanh.

Default news teaser image
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Default news teaser image
Phổ biến Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 thá...
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018


Default news teaser image
Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Default news teaser image
Hướng dẫn lập và trình danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

Bổ sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc...
Bổ sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN

Họp báo Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Mi...
Họp báo Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh năm 2018 tại tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Thông báo kết quả trúng tuyến công chức năm 2017 thuộc Sở Kế hoạch ...
Thông báo kết quả trúng tuyến công chức năm 2017 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 04 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Tham gia góp ý dự thảo Chương trình khởi nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020


Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Thành phố Pleiku

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu bi...
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu đầu năm 2018
Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 xủa UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong hoạt động đối thoại doanh nghiệp. Trong quý I/2018 UBND các huyện,...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: "Phải chỉ ra cho được vướng ở đâu...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: "Phải chỉ ra cho được vướng ở đâu, tháo gỡ ra sao..."

Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn FLC về hợp...
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn FLC về hợp tác đầu tư

Default news teaser image
Công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Default news teaser image
Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017

Default news teaser image
Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2018 của tỉnh

Hội nghị CBCCVC năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017. Phương hướn...
Hội nghị CBCCVC năm 2018 và tổng kết công tác năm 2017. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Hội nghị tổng kết công tác ngành Kế hoạch Đầu tư năm 2017 và phương...
Hội nghị tổng kết công tác ngành Kế hoạch Đầu tư năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Default news teaser image
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ

Default news teaser image
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Thông báo đăng ký tham gia Hội thảo Xúc tiến Đầu tư công nghiệp thô...
Thông báo đăng ký tham gia Hội thảo Xúc tiến Đầu tư công nghiệp thông qua hình thức mua bán và sáp nhập (M&A)

Default news teaser image
Hội thảo Xúc tiến Đầu tư, Thương mại các tỉnh Miền trung Việt Nam với các thành phố thuộc San Francisco


Thông báo tham gia lớp bỗi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục...
Thông báo tham gia lớp bỗi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của doanh ngh...
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Hội nghị hợp tác giữa Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và...
Hội nghị hợp tác giữa Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Tập huấn quản lý tài chính, đánh giá và giám sát nhóm LEG 2017
Tập huấn quản lý tài chính, đánh giá và giám sát nhóm LEG 2017

Diễn đàn doanh nghiệp năm 2017
Diễn đàn doanh nghiệp năm 2017

Đại hội công đoàn Sở kế hoạch và đầu tư lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2017-2...
Đại hội công đoàn Sở kế hoạch và đầu tư lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Default news teaser image
Thông tin về hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

Default news teaser image
báo cáo tình hình thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 đối với các mặt hàng trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách

Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác cô...
Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh gia lai


Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Gia Lai: Hội nghị sơ kế...
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Gia Lai: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đánh giá giữa kỳ
Vào ngày 26/07/2017 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, số 02, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ  kết 6 tháng đầu năm và đánh giá giữa kỳ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối n...
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Hội nghị tập huấn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...
Hội nghị tập huấn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai triển khai giám sát, đánh giá đầu tư ...
Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho các doanh nghiệp
Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho các doanh nghiệp

Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai tổ chứ...
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai tổ chức Khóa tập huấn xây dựng và vận hành nhóm cải thiện sinh kế (LEG) năm 2017

Hội nghị quản lý chất thải toàn cầu năm 2017 (GWMC)
Hội nghị quản lý chất thải toàn cầu năm 2017 (GWMC)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào “To...
Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Lễ bế mạc Hội thao, Hội diễn văn nghệ Khối thi đua các Sở Kế hoạch ...
Lễ bế mạc Hội thao, Hội diễn văn nghệ Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Khu vực Tây Nguyên năm 2017

Lễ Khai mạc Hội thao Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ngu...
Lễ Khai mạc Hội thao Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Nguyên

Tổ chức Hội thao, hội thảo, hội diễn văn nghệ khối thi đua Sở Kế ho...
Tổ chức Hội thao, hội thảo, hội diễn văn nghệ khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 là “Đa dạng sinh h...
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 là “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”

Thông báo về việc đăng ký tham dự Đoàn Xúc tiến Đầu tư Thương mại V...
Thông báo về việc đăng ký tham dự Đoàn Xúc tiến Đầu tư Thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc


Thông báo khung Chương trình Hội thao, Hội diễn văn nghệ Khối thi đ...
Thông báo khung Chương trình Hội thao, Hội diễn văn nghệ Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư KV Tây nguyên năm 2017


Tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ Chươn...
Tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

Hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp
Hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Kế...
Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp
Dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp

Đề cương hướng dẫn và Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế...
Đề cương hướng dẫn và Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2...
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 03 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 03 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 02 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 02 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016
Chiều 7/1, Tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu năm 2016 để tăng cường hoạt động giao lưu, đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh với các doanh nghiệp, nhằm...

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 01 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 01 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Từ ng...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015)

Hội thao Chào mừng 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư
Hội thao Chào mừng 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12/1945 - 31/12/2015). Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao ngành Kế hoạch và Đầu tư, Cụ thể như sau:

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2015 và kế ho...
Báo cáo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2015 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016

Lịch công tác tuần thứ 47 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 47 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lịch công tác tuần thứ 46 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 46 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 46 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015) 

Lịch công tác tuần thứ 45 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 45 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 45 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015) 

Lịch công tác tuần thứ 44 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 44 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 44 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015) 

Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 01/11/2015) 

Báo cáo sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và ph...
Báo cáo sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn II (2016-2020)

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 468/KHĐT-VX ngày 09/6/2015 của Sở Kế ...
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 468/KHĐT-VX ngày 09/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 v...
Xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hàng năm
Thực hiện Văn bản số 3340/BKHĐT-TH ngày 29/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1969/UBND-KTTH ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016...

Báo cáo tổng kết công tác triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chí...
Báo cáo tổng kết công tác triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 08/4/2015 của Tỉnh ủy Gia Lai và Quyết định của các...

Tập huấn kỹ năng làm việc với cộng đồng
Tập huấn kỹ năng làm việc với cộng đồng
Tại TP. Pleiku – Gia Lai, trong 05 ngày bắt đầu từ ngày 30/3/2015 đến 03/4/2015, Ban điều phối Dự án trung ương phối hợp với Ban QLDA giảm nghèo KV Tây Nguyên tỉnh Gia Lai tổ chức khóa Tập huấn kỹ năng...

GÓP PHẦN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOAN...
GÓP PHẦN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUA MẠNG
Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiến hành các thủ tục về đăng ký kinh doanh một cách đơn giản, thuận tiện. Đầu quý II, năm 2015 Phòng đăng ký kinh doanh tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử...

Hội thảo công tác kiểm toán nội bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư
Hội thảo công tác kiểm toán nội bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư
Sáng ngày 26/3/2015, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo chia sẻ công tác kiểm toán nội bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư. Đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo...

Khóa đào tạo chuyên đề về dinh dưỡng - Dự án giảm nghèo khu vực Tây...
Khóa đào tạo chuyên đề về dinh dưỡng - Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Trong 02 ngày từ ngày 24-25/3/2015, tại Khách sạn Tre xanh, TP.Pleiku, Gia Lai. Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên  phối hợp với Ban QLDA tỉnh Gia lai tổ chức Khóa đào tạo dinh dưỡng cho cán bộ sinh kế tỉnh, huyện và...

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh...
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2014
Năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan...

Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành năm 2014
Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành năm 2014
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/2013. Trong năm 2014, Thanh tra Sở đã tiến hành 05 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 05 đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện...

Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra
Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra
Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh tại Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Chư Păh. 

Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra
Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra
Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh tại Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Đăk Pơ

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
Căn cứ Điều 36 Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại...
Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ - TTg phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”....

Xây dựng và phát triển trang Web Smartex của Phòng Thương mại và C...
Xây dựng và phát triển trang Web Smartex của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 185/PTM-ĐN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng về việc phối hợp xây dựng cổng thông tin điện tử Smartex nhằm giới thiệu thông tin, quảng bá các sản...

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Mẫu Hồ ...
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp, Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Thực hiện Công văn số 7655/BKHĐT-QLĐT ngày 24/10/2014 và Công văn số 7903/BKHĐT-QLĐT ngày 28/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp, Mẫu Hồ sơ mời quan tâm...

Học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nh...
Học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đăk Lăk
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hợp phần Giáo dục thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012-2016, nhằm nâng cao hiểu biết thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục và các Sở, ban ngành của tỉnh về Trung tâm hỗ trợ...

Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 17/10/2014, tại thành phố Hà Nội, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước.

Các dự án dự kiến khởi công mới 2015 chưa gửi hồ sơ thẩm định, phê ...
Các dự án dự kiến khởi công mới 2015 chưa gửi hồ sơ thẩm định, phê duyệt đến ngày 21/10/2014
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011; văn...

Hội thảo “tham vấn các vấn đề liên quan đến trẻ em trong kế hoạch p...
Hội thảo “tham vấn các vấn đề liên quan đến trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”
Triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã...

Kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh của Campuchia và Lào...
Kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh của Campuchia và Lào 9 tháng năm 2014
Trong 9 tháng 2014, tình hình hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh bạn của Campuchia, Lào đã đạt một số kết quả nhất định trên nhiều lĩnh vực như:

Công tác xử lý sau thanh tra còn nhiều vướng mắc
Công tác xử lý sau thanh tra còn nhiều vướng mắc
Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra ra đời, đã tạo được hành lang pháp lý...

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 937/SKHĐT-TĐ&GSĐT, ngày 09/10/2014 về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết đấu thầu qua mạng.

Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (khóa 2 năm 2014)
Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (khóa 2 năm 2014)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai có Thông báo Số: 909/TB-SKHĐT, ngày 30/9/2014 về việc Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (khóa 2 năm 2014).

Xuất siêu 498,8 triệu USD trong 9 tháng đầu năm
Xuất siêu 498,8 triệu USD trong 9 tháng đầu năm
     Theo báo cáo Cục thống kê tỉnh, tháng 9 kim ngạch xuất khẩu đạt 34,49 triệu USD, ước 9 tháng 498,8 triệu USD,  đạt 166,3% kế hoạch, gấp 2,71 lần so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng ...
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2014

Default news teaser image
Công tác xúc tiến đầu tư 9 tháng đầu năm 2014

Thực hiện Nghị Quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính Phủ về chương trình g...
Thực hiện Nghị Quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính Phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Kông Chro
Ngày 11/9/2014 Đoàn kiểm tra trung ương về làm việc tại huyện Kông Chro về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Kông chro theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tham dự lớp tập huấn về quản lý tài chính các dự án ODA và vốn vay ...
Tham dự lớp tập huấn về quản lý tài chính các dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính

Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-tỉnh Gia Lai
Hội nghị khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Để phát triển Chăn nuôi bền vững

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/QH/2013 VÀ NGH...
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/QH/2013 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/NĐ-CP

Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp còn...
Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp còn nhiều bất cập


Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và đầu tư công t...
Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Default news teaser image
Thông báo nhập học Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/QH/2013 và Nghị định số 63/NĐ-CP

Nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình
Nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình

Default news teaser image
Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Đăk Đoa đến năm 2020

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 tại huyện Krông Pa
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 tại huyện Krông Pa
Ngày 5/8/2014, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020’’ của tỉnh Gia Lai, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì đã kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề...

Giám sát thực hiện chủ trương quản lý, bảo vệ và phát triển rừng t...
Giám sát thực hiện chủ trương quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Gia Lai
Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2014,  Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nguyên giám sát thực hiện chủ trương quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Mang Yang đến ...
Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Mang Yang đến năm 2020

Tăng trưởng xanh
Tăng trưởng xanh
  Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm...
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và hướng dẫn nghiệp vụ ngành năm 2014


Default news teaser image
Những nét chính về xây dựng Báo cáo rà soát lập bản đồ các chính sách/chương trình/dự án (CS/CT/DA) giảm nghèo (bao gồm trẻ em) của tỉnh Gia Lai

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2...
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015

Default news teaser image
Xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 tỉnh Gia Lai

Văn bản số 567/KHĐT-TH về việc hướng dẫn khung kế hoạch đầu tư phát...
Văn bản số 567/KHĐT-TH về việc hướng dẫn khung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

Tổng hợp điểm mới Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu
Tổng hợp điểm mới Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu

Default news teaser image
Ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP; theo đó, Nghị định gồm 15 Chương với 130 Điều ...

Default news teaser image
Tập huấn bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014...
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ
Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ (tại Văn bản số 2183/UBND-KTTH, ngày 18/6/2014); theo đó, UBND tỉnh xác định những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai...

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong thanh tra ngành kế hoạch và đầu ...
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư

Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng...
Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2015
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2015

Gia Lai: 20 năm hợp tác phát triển với các nhà tài trợ quốc tế
Gia Lai: 20 năm hợp tác phát triển với các nhà tài trợ quốc tế

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 24 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 24 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 15/6/2014) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 08/6/2014) 

Thông tin nhanh: Kết quả thanh, kiểm tra Tháng hành động vì chất lư...
Thông tin nhanh: Kết quả thanh, kiểm tra Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2014

Hoàn thành dự án: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin...
Hoàn thành dự án: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013”

Hội thảo khởi động dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên
Hội thảo khởi động dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên

Triển khai tháng hàng động vì trẻ em năm 2014
Triển khai tháng hàng động vì trẻ em năm 2014

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu quá trình hình thà...
Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển các Tập đoàn kinh tế ở Gia Lai

Khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2014 tỉnh Gia Lai vượt 17% so ...
Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2014 tỉnh Gia Lai vượt 17% so với kế hoạch cả năm

Nâng công suất hai nhà máy đường An Khê và Ayunpa
Nâng công suất hai nhà máy đường An Khê và Ayunpa

Tình hình thực hiện các dự án khởi công mới năm 2014 sử dụng vốn đầ...
Tình hình thực hiện các dự án khởi công mới năm 2014 sử dụng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 21 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 21 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Từ ngày 19/5/2014 đến ngày 25/5/2014) 

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2014

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội t...
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Ayun Pa đến năm 2020

Tin ngắn
Tin ngắn

Tham dự lớp tập huấn tìm hiểu về EU và quan hệ VN – EU
Tham dự lớp tập huấn tìm hiểu về EU và quan hệ VN – EU

Default news teaser image
Dự thảo đề án chính sách phát triển vùng

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NƯỚC CÔNG HÒA ...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NƯỚC CÔNG HÒA XHCN VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ QUÁN TRIỆT QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 20 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 20 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 18/5/2014) 

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ

Default news teaser image
Tổ chức FRF tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân phong

Hội thảo đánh giá nhu cầu nghiên cứu nông nghiệp vùng Tây Nguyên
Hội thảo đánh giá nhu cầu nghiên cứu nông nghiệp vùng Tây Nguyên

Default news teaser image
Tình hình và kết qủa hoạt động năm 2013, ước thực hiện 6 tháng năm 2014 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công văn số 334/KHĐT-TH và Công văn số 2330/BKHĐT-KTĐPLT
Công văn số 334/KHĐT-TH và Công văn số 2330/BKHĐT-KTĐPLT

Phát triển bền vững nền nông nghiệp Gia Lai
Phát triển bền vững nền nông nghiệp Gia Lai

Công văn 320/SKHĐT-TĐ&GSĐT
Công văn 320/SKHĐT-TĐ&GSĐT

Báo cáo số: 43/BC-SKHĐT các công trình chậm tiến độ trên địa bàn tỉ...
Báo cáo số: 43/BC-SKHĐT các công trình chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 18 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN THỨ 18 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Một số vấn đề về phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Gia Lai
Một số vấn đề về phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Gia Lai

Lễ ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan dự án tăn...
Lễ ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên, dự án cải thiện nông nghiệp có tưới.

Default news teaser image
Thực trạng định canh định cư làng Tung và làng Gút, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hạn hán cục bộ tại thị xã An Khê

Tham dự tập huấn kỹ năng thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn ODA
Tham dự tập huấn kỹ năng thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn ODA

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP ...
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH

Default news teaser image
THAM VẤN DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19/12/2013

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc kiểm tra, giám sát dự án đầu tư đã cấp GCN đầu tư...
Thông báo về việc kiểm tra, giám sát dự án đầu tư đã cấp GCN đầu tư năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 37 n...
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

Lịch công tác tuần thứ 15 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch công tác tuần thứ 15 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý I/2014

Thông báo về việc rà soát dữ liệu và tình hình hoạt động kinh doanh...
Thông báo về việc rà soát dữ liệu và tình hình hoạt động kinh doanh DN

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư
Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Công văn số 128/KHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo c...
Công văn số 128/KHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đã hoàn thành, các dự án có khối lượng nhưng chưa bố trí đủ vốn do ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương đầu tư

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2015
Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2015

Đảng ủy cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập Nghị quyết Tru...
Đảng ủy cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Chương trình Thanh niên Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2014
Chương trình Thanh niên Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2014
Nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014,  BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình thanh niên năm 2014 với những hoạt động cụ thể sau

Công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký kinh doanh giai đoạn 1 nă...
Công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký kinh doanh giai đoạn 1 năm 2014
Triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu và số hóa thông tin tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
CÁC DỰ ÁN THU HỒI CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Default news teaser image
Thông báo kết quả tuyển viên chức năm 2013

Default news teaser image
Ngày 11/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vư...

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soa...
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC năm 2013

Default news teaser image
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2013

Báo cáo cải cách hành chính năm 2013 và phương hướng nhiệm...
Báo cáo cải cách hành chính năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Default news teaser image
Quyết định V/v giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Phù Đổng đối với Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi thỏa thuận đầu tư dự án xây dựng Khu văn phòng cho thuê và Trung tâm ẩm thực Phù Đổng của Công ty TNHH Phù Đổng

Danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm
Danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm
Danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2014

Dự thảo quyết định
Dự thảo quyết định
Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù ưu đãi phái triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020.

Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Văn phòng Sở gửi biểu mẫu cho các Phòng

Khai giảng lớp Khởi sự Doanh nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp cho cá...
Khai giảng lớp Khởi sự Doanh nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012 của tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Gia Lai (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Công ty CP đào...

Default news teaser image
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư: Thu hút vốn FDI 2012 dự kiến đạt 13 tỷ USD.
Thu hút vốn FDI năm 2012 dự kiến không đạt mục tiêu đề ra là 14-15 tỷ USD. Năm 2013, Việt Nam vẫn giữ nguyên chỉ tiêu thu hút vốn FDI.

Default news teaser image
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với các chuyên gia JICA – Nhật Bản
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 26/10/2012, Ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp và làm việc với các chuyên gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), gồm Ông SAITO Satoshi - Cố vấn trưởng và Bà TAKASHIMA Kyoko...

Default news teaser image
Tình hình đầu tư của Việt Nam sang Lào
Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2008, Việt Nam đã có 146 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,52 tỷ USD, quy mô bình quân một dự án là 10,4 triệu USD. Lào là địa bàn thu hút nhiều nhất đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài...

Default news teaser image
Dự án trên 1 tỉ USD phải báo cáo hoạt động
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo về tình hình triển khai hoạt động trước ngày 10-9.

Những lỗ hổng trong thẩm định cấp phép đầu tư
Những lỗ hổng trong thẩm định cấp phép đầu tư
Thu hút đầu tư là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ kết quả thu hút đầu tư không ngừng tăng trưởng qua các năm mà nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển ngoạn mục. Tốc độ tổng sản phẩm trong nước (GDP...

Default news teaser image
8 nguyên nhân khiến dự án ODA chậm giải ngân
Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổ công tác ODA của Chính phủ đã có buổi họp giao ban với Ngân hàng Thế giới (WB), một trong những nhà tài trợ ODA quan trọng cho Việt Nam.

Default news teaser image
Vì sao đầu tư vào miền Trung
Vì sao đầu tư vào miền Trung:

Đường 78 - Con đường của tình hữu nghị
Đường 78 - Con đường của tình hữu nghị
Trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyền thoại và ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959- 19-5-2009), Ban...

Doanh nghiệp được tự quyết giá 14 mặt hàng thiết yếu
Doanh nghiệp được tự quyết giá 14 mặt hàng thiết yếu
Từ đầu năm 2009, quyền quyết định giá bán lẻ 14 mặt hàng thiết yếu sẽ được chuyển từ Nhà nước sang cho doanh nghiệp.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map