Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp nữa nhiệm kỳ (2016 - 2020)

Kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp nữa nhiệm kỳ (2016 - 2020)

20/06/2018
Cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 2.999 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Kết quả phát triển doanh nghiệp năm 2016 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 502 doanh nghiệp (với tổng vốn 2.841 tỷ đồng); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 22,4% (502/410 DN) so với cùng kỳ. Năm 2017 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 620 doanh nghiệp (với tổng vốn 3.387 tỷ đồng); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23,5% (620/502 DN) so với cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2017 là 4.121 doanh nghiệp (với tổng vốn 85.548 tỷ đồng).
Trong 6 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 345 doanh nghiệp (với tổng vốn 2.210 tỷ đồng); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 6 tháng đầu năm 2018 tăng 20,6% so với cùng kỳ. Ước thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp năm 2018 là 770 doanh nghiệp (với tổng vốn 4.250 tỷ đồng); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2018 tăng 24,2% (770/620 DN) so với cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2018 là 4.891 doanh nghiệp (với tổng vốn 89.798 tỷ đồng).
Dự ước phát triển doanh nghiệp năm 2019-2020:
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Ước thực hiện Lũy kế DN đến cuối năm 2018 Dự ước     thực hiện Lũy kế DN đến cuối năm 2019 Dự ước   thực hiện Lũy kế DN đến cuối năm 2020
SL
(DN)
So CK (%) SL
(DN)
So CK (%) SL
(DN)
So CK (%)
770 24,2 4.890 950 23,4 5.840 1.160 22,1 7.000
Một số biện pháp triển khai thực hiện:
Hiện nay UBND tỉnh tiếp tục quan tâm và chỉ đạo tăng cường triển khai một số biện pháp để phát triển doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020. Trong đó phân bổ chi tiết cho từng huyện, thị xã, thành phố, cùng với nhiều biện pháp để triển khai thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số: 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
- Tổ chức nhân rộng, hiệu quả các hoạt động, dịch vụ công về đăng ký kinh doanh và tư vấn, hỗ trợ miễn phí về thủ tục hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp; hướng dẫn và triển khai việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng.
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm quy trình xử lý các TTHC không cần thiết, giảm tối đa thời gian đăng ký doanh nghiệp: thành lập mới còn dưới 1,5 ngày (kể cả khắc dấu và đăng ký sử dụng dấu, đăng ký tài khoản), thay đổi nhiều nội dung hoạt động là 1 ngày và thay đổi 01 nội dung là ½ ngày - so với quy định là 3 ngày và đề xuất UBND tỉnh kịp thời thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc phát triển doanh nghiệp.
- Thường xuyên phối hợp và thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan về kết quả phát triển doanh nghiệp hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm để địa phương, các ngành có giải pháp đôn đốc hoàn thành kế hoạch hàng năm.
- Triển khai thực hiện tốt về chính sách: Hỗ trợ DNNVV và hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Cụ thể, UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022 và Kế hoạch hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập mới doanh nghiệp  (hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 33.000 hộ kinh doanh, đây là nguồn lực rất lớn để vận động, hỗ trợ chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp).
- Hàng năm, phân tích đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh và đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Triển khai hiệu quả “Chương trình khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020”; thành lập và xây dựng cơ chế hoạt động của mô hình khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập để hoạt động SX-KD hiệu quả.
- Định kỳ tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, diễn đàn doanh nghiệp và Lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cà phê doanh nhân của các Hiệp, hội doanh nghiệp trên địa bàn để trao đổi nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Đặc biệt là UBND cấp huyện đều tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, HTX, HKD tiêu biểu tại địa bàn nhằm khuyến khích, hỗ trợ HKD chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp.
- Phát huy Chi hội doanh nghiệp cấp huyện trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức Hội ngành nghề để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp (Cuối năm 2017 đã thành lập xong các Chi hội doanh nghiệp cấp huyện, hiện nay đang tiếp tục củng cố triển khai hoạt động hiệu quả và thu hút được Hội viên tham gia).
- Chỉ đạo ngành thuế tăng cường gắn kết với các đơn vị đại lý thuế, tư vấn thuế tuyên truyền những chính sách có lợi khi thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ doanh nghiệp về chế độ sổ sách kế toán thuận lợi; triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chính sách về: Miễn, giảm thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ chế độ kế toán,… Doanh nghiệp thành lập sau 3 năm hoạt động mới tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lần đầu.
- Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Gia Lai thường xuyên chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện tất cả các chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các doanh nghiệp mới thành lập…
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và những biện pháp căn cơ của UBND tỉnh; cùng với sự quyết tâm của các Sở ngành, UBND cấp huyện và với đà tốc độ phát triển doanh nghiệp năm 2016 tăng 22,4%, năm 2017 tăng 23,3% và năm 2018 tăng 24,2%, thì dự ước năm 2019 tăng 23,4% và năm 2020 tăng 22,1% là có khả thi thực hiện được Kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 là có 7.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn.
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map