Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình MTQG

Báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình MTQG

03/08/2018

Thực hiện Văn bản số 3619/BKHĐT-TCTT ngày 30/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình MTQG.

Ngày 26/7/2018 UBND tỉnh đã có báo cáo số 88/BC-UBND về báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình MTQG; Báo cáo đã nêu các kết quả đạt được như:

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: đã được triển khai đồng bộ với nội dung, giải pháp phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thực tế, giải quyết được một phần khó khăn, bức xúc của người nghèo. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã được lồng ghép trong quá trình triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả; góp phần tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo; cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng tiếp tục được quan tâm đầu tư; đời sống của người nghèo không ngừng được cải thiện, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; kết quả giảm nghèo của tỉnh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Qua 3 năm (2016-2018) triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, hằng năm đều đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; tỷ lệ giảm hộ nghèo qua các năm của toàn tỉnh (năm 2015: 19,71%; năm 2016: 16,55%; năm 2017: 13,34%), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (năm 2016: 3,16%; năm 2017: 3,21%; đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,34 %; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%. Các huyện nghèo thực hiện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy giảm 4,88%.

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới:

- Năm 2016 có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 30 xã, đạt tỷ lệ 16,3%. Tổng số các tiêu chí đạt chuẩn trên toàn bộ 184 xã là 2.311 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,56 tiêu chí (theo bộ tiêu chí cũ).

- Năm 2017 có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 49 xã, đạt tỷ lệ 26,6%. Tổng số các tiêu chí đạt chuẩn trên toàn bộ 184 xã là 2.130 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,58 tiêu chí (theo bộ tiêu chí mới).

- Năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 60 xã, đạt tỷ lệ 32,6%. Tổng số các tiêu chí đạt chuẩn trên toàn bộ 184 xã là 2.386 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,97 tiêu chí.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do một bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước; đội ngũ cán bộ cơ sở một số nơi còn yếu về năng lực và kinh nghiệm quản lý; chưa phát huy hết nguồn lực xã hội tại địa phương nhất là của các doanh nghiệp. Một số địa phương trong tỉnh vẫn còn chủ quan, lơ là và thiếu quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, hệ thống chính trị cơ sở ở một số xã chưa thật sự vào cuộc, chưa có sự phân công nhiệm vụ, kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả trong những năm tới, các cấp, các ngành, địa phương cần huy động nội lực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, ban quản lý các cấp, các đoàn thể và hộ gia đình trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy tối đa vai trò làm chủ của người dân để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện; tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo động lực cho thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

                                                                                Nguyễn Huỳnh Tâm - Phòng Khoa giáo Văn xãCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map