You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động Đoàn thể > Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính, nâng c

Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

21/06/2018


Kính thưa Đoàn Chủ tịch, quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội !
Để góp phần làm rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia cải cách hành chính, tôi xin phát biểu tham luận “Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai”.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam. PCI đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố. Hiện nay, đánh giá PCI thông qua 10 chỉ số thành phần và các chỉ số này do một số Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phụ trách; ngoài ra còn đánh giá tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị.
Nhìn lại chỉ số PCI của tỉnh từ năm 2013 đến nay cho thấy: năm 2013, Gia Lai đứng đầu khu vực Tây Nguyên trên bảng xếp hạng PCI và xếp vị trí 31/63 tỉnh, thành. Riêng năm 2014, PCI sụt giảm xuống vị trí số 48/63 (giảm 17 bậc); năm 2015 xếp thứ 47/63; năm 2016 xếp thứ 46/63 và năm 2017 xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố (xếp hạng Ba khu vực Tây Nguyên sau Lâm Đồng và Đăk Lăk).
Một trong những nguyên nhân làm cho công tác cải cách hành chính của Gia Lai, tuy đã có thay đổi, chuyển biến rõ nét nhưng chưa ngang tầm với sự phát triển chung của xã hội mà các doanh nghiệp đang mong muốn; thái độ ứng xử và giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân còn chưa đúng với tinh thần “phục vụ”; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị cần phát huy hơn nữa… Trong hạn chế đó, có phần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác này.
Để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến; Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp, tham gia với lãnh đạo Sở triển khai cải cách hành chính về đăng ký doanh nghiệp và tổ chức thực hiện dịch vụ công về đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:
Một là, thực hiện cải cách hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó thí điểm phối hợp cải cách thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng đồng thời đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và rút ngắn thời gian giải quyết về đăng ký kinh doanh. Mục đích nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ ngân hàng. Trong đó chú trọng triển khai các nội dung như: cải cách quy trình tiếp nhận và trả kết quả; rút ngắn quy trình thụ lý và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; phối hợp với 10 ngân hàng trên địa bàn triển khai cải cách thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng đồng thời với thành lập mới doanh nghiệp…
Kết quả sau 11 tháng triển khai thực hiện đã cấp 254 số tài khoản cho 124 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; giảm 254 lượt đi lại của doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng và giao dịch của doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở; giảm thời gian doanh nghiệp khởi nghiệp từ 02 đến 03 ngày đối với mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ cao và là mô hình thí điểm cho một số địa phương khác áp dụng.
Về thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể: hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp trung bình là 1,3 ngày (so với quy định là 3 ngày); hồ sơ thay đổi nhiều nội dung đăng ký kinh doanh trung bình là 0,9 ngày (so với quy định là 3 ngày); đặc biệt là đối với hồ sơ có nội dung thay đổi giản đơn (thay đổi địa chỉ, thay đổi tên doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề, thay đổi người đại diện pháp luật, thông tin thuế, đăng ký mẫu dấu,…) thì giải quyết cho doanh nghiệp lấy ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (so với quy định là 3 ngày).
Hai là, đẩy nhanh số lượng hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Mục đích nhằm giảm thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp; giảm tối thiểu cán bộ “một cửa”, cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm quen với đăng ký online (áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính). Cụ thể: Phòng Đăng ký kinh doanh phối hợp bộ phận dịch vụ công; các doanh nghiệp tư vấn hồ sơ đăng ký kinh doanh và kế toán của doanh nghiệp để triển khai đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng.
Kết quả sau 06 tháng cuối năm 2017, đã tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện được trên 600 hồ sơ đăng ký qua mạng, nâng tỷ lệ đăng ký qua mạng cả năm 2017 đạt 21,97% (vượt kế hoạch đề ra năm 2017 là 10%); và 06 tháng đầu năm 2018, thực hiện được trên 850 hồ sơ đăng ký qua mạng, nâng tỷ lệ đăng ký qua mạng đạt trên 30%. Được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình và ứng dụng ngày càng nhiều.
Ba là, triển khai dịch vụ công về đăng ký kinh doanh (tư vấn và làm hồ sơ đăng ký kinh doanh thay cho doanh nghiệp). Tuy mới đi vào hoạt động chưa được hơn một năm, nhưng dịch vụ hành chính công về đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía các doanh nghiệp. Gia Lai là một trong ba địa phương đầu tiên thực hiện dịch vụ hành chính công (cùng với Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh). Đây được coi là bước đầu tiên trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Kết quả bước đầu sau hơn 1 năm triển khai đã tư vấn, hướng dẫn cho hơn 500 lượt doanh nghiệp và làm dịch vụ cho 310 hồ sơ với doanh thu trên 150 triệu đồng. Đây là trong trong những mô hình mẫu để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai dịch vụ công đối với một số thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, tài nguyên và môi trường…
Ngoài ra, Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng với lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh một số công tác khác, như: ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2018 và tính đến 2020. Ban hành Quy chế đối thoại doanh nghiệp để định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở ngành tổ chức gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp thông qua chương trình “Cà phê doanh nhân” hoặc “Trà Doanh nhân” và thông qua Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, diễn đàn doanh nghiệp,… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thành lập Hội đồng Xúc tiến đầu tư của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch, chương trình và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, kết hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Gia Lai. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020…
Với mục tiêu trong thời gian tới, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh phấn đấu sẽ được cải thiện và nâng cao, nằm trong nhóm trung bình khá của cả nước, Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tích cực vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo Sở đề ra kế hoạch và chương trình hành động để triển khai cụ thể, có trách nhiệm và quyết liệt, góp phần tham gia cùng với tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.
CÔNG ĐOÀN CS SỞ KH&ĐT


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map