Bài tham luận các yếu tố tự thân cho thanh niên hội nhập thế giới

Default news teaser image

     Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay, thanh niên có rất nhiều cơ hội để lập thân, lập nghiệp phát huy các năng lực của bản thân để xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đó thì ngoài những yếu tố khách quan, còn phải có những yếu tố tự thân của người thanh niên cần phải phát huy mới có thể hội nhập vào sự phát triển của thế giới:
    1.Ngoại ngữ, tin học, chìa khóa để hội nhập: Hiện nay phần lớn thanh niên rất yếu ngoại ngữ và tin học. Trong khi đó, đây lại là hai nhân tố có vai trò rất lớn trong việc quyết định hội nhập vào sân chơi chung trong bối cảnh “thế giới phẳng” ngày nay. Phần lớn các công ty khi tuyển dụng đều yêu cầu trình độ Anh ngữ từ phía ứng viên. Vì vậy, thông thạo tiếng Anh sẽ là một lợi thế rất lớn để nắm bắt được nhiều cơ hội khởi nghiệp từ sự hội nhập toàn cầu. Mỗi thanh niên hãy dành một thời gian nhất định trong ngày cho việc rèn luyện ngoại ngữ. Các bạn trẻ có thể học ngoại ngữ bằng nhiều cách, như: qua băng nghe, phim ảnh, sách tham khảo, qua internet…hãy tạo cho mình sự hứng thú, niềm yêu thích và tinh thần sảng khoái khi học ngoại ngữ.
     Cùng với ngoại ngữ, các nhà tuyển dụng cũng đòi hỏi các ứng viên có kiến thức về tin học để sử dụng máy tính, các phần mềm văn phòng, sử dụng internet thành thạo. Một khi đã nắm vững 2 công cụ này, cộng với năng lực chuyên môn, thanh niên có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn bởi nguồn thông tin đồ sộ trên internet là không của riêng ai, nhưng chỉ những người thông thạo ngoại ngữ và tin học mới có thể khai thác triệt để chúng.
     2. Chuyên môn nhất định, không thể thiếu: Mỗi thanh niên phải có chuyên môn sâu về một lĩnh vực cụ thể. Một số bạn trẻ hiện nay vẫn quan niệm ấu trĩ “phải vào đại học mới có danh”, mà không nhận thức được rằng, đóng góp cho xã hội bằng năng lực, kiến thức, bàn tay của mình là hết sức quan trọng. Người thanh niên công nhân giỏi chuyên môn thể hiện ở trình độ kỹ thuật, tay nghề. Thanh niên nông thôn giỏi chuyên môn được thể hiện họ có khả năng nắm bắt kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, sản lượng đối với cây trồng vật nuôi…Có một chuyên môn nhất định, một tay nghề vững vàng được coi là điều kiện cơ bản để thanh niên hội nhập kinh tế thế giới với tính kỷ luật và cường độ lao động cao.
     3. Am hiểu văn hóa dân tộc: Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Bản sắc văn hóa dân tộc làm nên cốt lõi vững chắc giúp cho nền văn hóa luôn giữ được tính duy nhất, tính nhất quán trong quá trình phát triển.
     Trong thời đại ngày nay, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, trên quy mô lớn. Nhiều nét mới trong giá trị vǎn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước hình thành như tính nǎng động của công dân được phát huy, sở trường và nǎng lực cá nhân được khuyến khích. Thế hệ trẻ tiếp thu nhanh những kiến thức mới và có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh những mặt tích cực, thì hội nhập Quốc tế cũng có những tác động tiêu cực đến sự gìn giữ bản sắc dân tộc như: Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị vǎn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng…..Vì vậy, trong quá trình hội nhập thanh niên phải chủ động lựa chọn, tiếp thu và phát huy những mặt tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực của nền văn hóa bên ngoài.
     4. Bản lĩnh và tỉnh táo: Đặc điểm nổi bật của giai đoạn hiện nay là các nước với chế độ chính trị - xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Là lực lượng lớn, ưu tú, tràn đầy tiềm năng trong xã hội, hơn ai hết, chính thanh niên là lực lượng xung kích để đưa đất nước hội nhập quốc tế thành công. Cùng với trình độ ngoại ngữ, tin học, hiểu biết văn hóa dân tộc, …để hội nhập quốc tế đòi hỏi thanh niên phải trang bị cho mình một bản lĩnh vững vàng, phải không ngừng nâng cao được bản lĩnh chính trị. Thế giới mà chúng ta hội nhập đã, đang và sẽ hết sức phức tạp. Do đó cần phải hết sức tỉnh táo để phân biệt được cái đúng, cái sai, cái thật, cái ảo... Vì vậy, cần có được một thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và tiến bộ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.
     5. Kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc theo nhóm: Thanh niên Việt Nam có trình độ văn hoá, chuyên môn và tay nghề, ý chí và nghị lực không thua kém thanh niên các nước. Nhưng thanh niên nước ta còn thua kém thanh niên các nước tiên tiến về kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động quốc tế... Có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là thiếu cơ hội để “cọ xát” nên chúng ta dễ rơi vào tâm lý e ngại, tự ti khi bước chân vào “đấu trường quốc tế”, hạn chế khả năng sáng tạo cũng như kỹ năng thuyết trình trước đám đông của thanh niên, trong khi đó làm việc theo nhóm là một thế mạnh của thanh niên nước ngoài.Vì thế,  mỗi thanh niên không ngừng học hỏi, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, giá trị, phong tục của các địa phương, các quốc gia để có thể hiểu được các thành viên khác nghĩ gì và hành động như thế nào qua giao tiếp cá nhân – cá nhân.
     Để hội tụ đủ các yếu tố trên cần có thời gian và môi trường nhất định, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đoàn. Tổ chức Đoàn cần trang bị nhận thức đúng đắn về hội nhập quốc tế cho đoan viên thanh niên, phát động phong trào và cổ vũ thanh niên học ngoại ngữ, tin học, rèn luyện kỹ năng, mở rộng không gian quan hệ quốc tế cho thanh niên, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu quốc tế của Đoàn, học hỏi phong trào thanh niên của các quốc gia thế giới. Tổ chức tốt cho đoàn viên thanh niên chủ động hội nhập quốc tế.
 
(Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

Quay lại