GIA LAI: 171/6000 TRẺ SUY DINH DƯỠNG ĐƯỢC THU DUNG, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

GIA LAI: 171/6000 TRẺ SUY DINH DƯỠNG ĐƯỢC THU DUNG, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

     Gia Lai vẫn là một trong những tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn quốc, tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng và thiếu máu phụ nữ mang thai và ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Nguồn nhân lực thực hiện các chương trình dinh dưỡng còn thiếu, mạng lưới cán bộ làm công tác dinh dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu. Các thách thức trong bối cảnh mới tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực cao trong hành động của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành các cấp của tỉnh, hướng tới dinh dưỡng hợp lý và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân toàn tỉnh trong thời gian tới.
     Suy Dinh dưỡng cấp tính nặng là một bênh, và là một tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng trẻ - gây nguy cơ tử vong cao (gấp 12-20 lần nhóm trẻ khỏe). Triển khai nhân rộng hoạt động phát hiện điều trị trẻ SDD nặng cấp tính là một nhu thực tế, cấp bách tại tỉnh.
     Tỉnh chưa có nguồn kinh phí mua sản phẩm dinh dưỡng đặc trị RUTF nên rất ít cháu được điều trị (Do UNICEF tài trợ )
     Hiện tại Gia Lai có khoảng 6.097 trẻ SDD cấp tính nặng nhưng chỉ có 171 trẻ được thu dung điều trị ngoại trú (chiếm 3,6 %). Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nâng số trẻ được tham gia điều trị nhiều hơn số hiện tại?
                                                        Nguồn Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

Quay lại