Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em

Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em

Sự sống còn của trẻ em là trọng tâm của những gì UNICEF làm. Tại Việt Nam, Unicef tập trung vào sự sống còn và phát triển của trẻ nhỏ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tiêm chủng, sức khỏe trẻ em, dinh dưỡng và nước sạch vệ sinh.

 

Vấn đề

     Khi tăng sự phát triển kinh tế và lợi ích xã hội điều đó đồng nghĩa với việc gia tăng khoảng cách cho 26 triệu trẻ em Việt Nam trong việc tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ, với những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em.
Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể thể hiện trên một loạt các chỉ số về sức khỏe trong hai thập kỷ qua, sự bất bình đẳng và khác biệt vẫn còn ở khu vực dân tộc thiểu số, thu nhập hộ gia đình, những khó khăn của cuộc sống ở nông thôn và miền núi và giáo dục cho người mẹ.

Giải pháp

     Phương pháp tiếp cận sức khỏe của UNICEF xây dựng dựa trên bề dày kinh nghiệm và lịch sử hành động đáng kể của chúng tôi cho sự sống còn và phát triển của trẻ em ở Việt Nam, đồng thời phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi của trẻ em và xã hội. Là một đối tác tin cậy và cam kết, Unicef tiếp tục hỗ trợ chính phủ để đạt được những lợi ích có ý nghĩa và bền vững trong kết quả y tế bằng cách dựa trên lợi thế, kinh nghiệm và cơ sở chứng cứ rộng lớn của Unicef.
     Phương pháp tiếp cận sức khỏe của UNICEF nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận đa ngành để tăng cường phát triển trẻ thơ và giải quyết các nguyên nhân cơ bản và các yếu tố quyết định hậu quả sức khỏe kém. Điều này có nghĩa là tăng cường các hệ thống y tế địa phương để cung cấp các biện pháp can thiệp sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em và thúc đẩy thực hành chăm sóc gia đình ngăn ngừa tử vong sơ sinh và còi cọc. Công việc này sẽ song song với những nỗ lực để hỗ trợ việc mở rộng các mô hình thành công, chống thảm họa cho các dịch vụ nước sạch vệ sinh tích hợp. Với mục tiêu bao quát để hỗ trợ chính phủ đáp ứng các cam kết quốc tế của mình nhằm loại bỏ phóng uế bừa bãi vào năm 2025, đảm bảo nước uống an toàn cho tất cả vào năm 2030 và đẩy mạnh dinh dưỡng, UNICEF cam kết đảm bảo tất cả trẻ em có sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời để hưởng lợi từ của đất nước phát triển thịnh vượng.
                         Nguồn Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

Quay lại