Gia Lai: Doanh nghiệp vừa và nhỏ nộp hồ sơ nhu cầu hỗ trợ trước ngày 30-5-20

Gia Lai: Doanh nghiệp vừa và nhỏ nộp hồ sơ nhu cầu hỗ trợ trước ngày 30-5-20

(GLO)- Ngày 15-2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai có Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Theo đó, nội dung hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp. 
 
images3121375_images3109356_1hd2_1-(1).jpg
Nhà máy chế biến các sản phẩm đồ uống của Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh. Ảnh: Hà Duy

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới. Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo. 
 
Hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo các nội dung trên, mỗi doanh nghiệp tùy vào điều kiện có thể đề xuất 1 hoặc nhiều nội dung hỗ trợ; gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trước ngày 30-5-2022.
KIỀU PHAN

Quay lại