Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Xem thông tin tại đây

Quay lại