Tại hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã được tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho biết, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị kế hoạch khôi phục nền kinh tế trong thời gian tới theo quan điểm phải thích ứng với việc sống chung với dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục rà soát và chấm dứt tình trạng các sở, ngành, địa phương tự thêm những thủ tục mới, gây khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/