Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đi cơ sở nắm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai các dự án đầu tư đầu tư ngoài ngân sách.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đi cơ sở nắm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai các dự án đầu tư đầu tư ngoài ngân sách.

      Ngày 16/10/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đi cơ sở, nắm tình hình tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, một số dự án đầu tư đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện KrôngPa và huyện IaPa.
      Đối với huyện KrôngPa, theo báo cáo, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 của huyện đạt 53,7%, đạt thấp so với cả tỉnh.
1-Cong-trinh-sap-sep,-on-đinh-dan-cu-tai-buon-Hlang-xa-Chrcam,-huyen-KrongPa-(1).jpg
Công trình sắp sếp, ổn định dân cư tại buôn Hlang xã Chrcăm, huyện KrôngPa

Đồng chí đã đến kiểm tra thực tế tại các công trình do Huyện làm chủ đầu tư, có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như công trình đường liên xã huyện Krông Pa; sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm; Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng; Sắp sếp, ổn định dân cư tại buôn Hlang xã Chrcăm; Đường liên xã Phú cần – Ia Rmok.
2-Cong-trinh-sat-lo-bo-song-Ba-khu-vuc-xa-Chu-Rcam,-huyen-KrongPa.jpg
Công trình sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện KrôngPa
      Qua nghe báo cáo từ huyện và thực tế kiểm tra tại hiện trường, thì nguyên nhân chậm tiến độ là do gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đặc biệt chưa có sự đồng thuận cao của người dân trong công tác GPMB. Mặt khác, huyện KrôngPa có vị trí sát với tỉnh Phú Yên, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài gây nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực cũng như vận chuyển vật tư phục vụ thi công xây dựng công trình.
3-Cong-trinh-Đuong-lien-xa-Phu-can-Ia-Rmok,-huyen-KrongPa.jpg
Công trình Đường liên xã Phú cần – Ia Rmok, huyện KrôngPa
        Riêng đối với Dự án đường liên xã Phú Cần – Ia Rmok, đã thực hiện xong bước lựa chọn nhà thầu thi công và đang gấp rút triển khai các hạng mục đã được phê duyệt, tuy nhiên hiện nay huyện Krông Pa đang vào mùa mưa lũ, tuyến đường có đoạn đi qua khu vực trũng thấp thuộc vùng bán ngập của công trình thủy điện sông Ba Hạ, việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gây chậm tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.  
       Đối với huyện IaPa, tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2021 rất thấp, đạt 39,3%. Đồng chí đã đến kiểm tra thực tế một số công trình trên địa bàn, đặc biệt quan tâm nhất là Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Broãi, do UBND huyện làm chủ đầu tư, với quy mô 100 hộ, tổng mức đầu tư là 22,6 tỷ đồng. Qua nghe báo cao từ huyện và kiểm tra thực tế tại công trình, thì vướng mắc lớn nhất là công tác bồi thường, GPMB, dẫn đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình rất chậm, đến nay chỉ có 17/26 hộ dân đồng ý với phương án bồi thường, riêng 09 hộ còn lại không đồng ý với chủ trương thu hồi đất và đòi đền bù với giá rất cao (100 triệu/sào).
4-Cong-trinh-bo-tri-on-đinh-dan-cu-vung-thien-tai-xa-Ia-Broai,-huyen-IaPa.jpg
Công trình b trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Broãi, huyện IaPa
    Qua đó, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, không nên chủ quan, đặc biệt tập trung đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân kịp vốn trong năm 2021, để sớm bố trí ổn định dân cư vùng dự án, không được để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do thiên tai xảy ra trong khi Trung ương đã cấp kinh phí để thực hiện dự án khẩn cấp.
5-Du-an-Nha-may-đien-Mat-troi-Chu-Ngoc-EVNLICOGI-16,-huyen-KrongPa.jpg

Dự án Nhà máy điện Mặt trời Chư Ngọc – EVNLICOGI 16, huyện KrôngPa
6-Du-an-Nha-may-đien-mat-troi-KrongPa-2-(1).jpg
Dự án Nhà máy điện mặt trời KrôngPa 2
7-Du-an-Trang-trai-chan-nuoi-heo-nai-Bao-An,-huyen-IaPa.jpg
Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Bảo An, huyện IaPa
        Ngoài ra, nhằm theo dõi tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn các huyện, cũng như nắm bắt thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vương mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID – 19, đồng chí đã đến trực tiếp tại công trường một số dự án đầu tư đang triển khai, kịp thời thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Quay lại