Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

0001.jpg

Quay lại