Hội Nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua ngành KH&ĐT giai đoạn 2021-2025 tại Tỉnh Gia Lai

Hội Nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua ngành KH&ĐT giai đoạn 2021-2025 tại Tỉnh Gia Lai

        Thực hiện Văn bản số 6243/BKHĐT-VP ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua ngành KH&ĐT giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương.
hinh2.jpg
Tại điểm cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
         Chiều ngày 17/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua ngành KH&ĐT giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Gia Lai gồm có Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX và Toàn thể Lãnh đạo, các Trưởng phòng ban Sở Kế hoạch và Đầu tư.
hinh1.jpg
Tại điểm cầu Tỉnh Gia Lai
      Tại Hội nghị, các Đại biểu dự họp đã nghe Báo cáo về Chương trình hành động của Bộ KH&ĐT và Phát biểu cam kết triển khai chương trình hành động của Ngành Kế hoạch và Đầu tư của đại diện một số các đơn vị trong Ngành như: CIEM; Sở KH&ĐT Tuyên Quang; Sở KH&ĐT Đà Nẵng; BQL các KCN, tỉnh Bình Dương; Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.
      Kết thúc Hội nghị Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có phát biểu Chỉ đạo và Phát động thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.
Nguồn: Văn Phòng Sở

 

Quay lại