Tham gia giải thưởng sao vàng đất việt 2021

Tham gia giải thưởng sao vàng đất việt 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 93/UBTƯ-DNT ngày 15/6/2021 của Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021.
h2-(3).jpg
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 xét trao cho TOP 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam, có khả năng cạnh tranh thành công trên thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh. Lựa chọn các thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề, mặt hàng chủ lực. Đề góp phần tôn vinh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai biết và đăng ký tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021.
 Hồ sơ hoàn thiện đăng ký tham gia gửi về Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trước ngày 30/7/2021 (gửi hướng dẫn chi tiết kèm theo).
Thông tin dành cho doanh nghiệp tham gia giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021:
1. Doanh nghiệp truy cập đường link sau để đăng ký tham gia Giải  thưởng: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yruXqBA6M0G6ltiSqnpoolE1AI4QevNNqQ_qDLJXZO5UNk8xNlhRM1dDMVlGMU42OFRPVkNDOUFLMC4u
(Có thể vào website http://www.dntvn.org.vn để truy cập link này).
2. Hồ sơ Đăng ký tham gia Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021 xin xem tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/15t_4tlWQTMaq-27A21iflREFlFp0BBf3
Nguồn: Phòng DNKTTT&TN

Quay lại