Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về lĩnh vực lao động, thuế

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về lĩnh vực lao động, thuế

(GLO)- Chiều 28-5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chủ trì buổi ký kết quy chế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, thuế và hải quan trên địa bàn.
hinh1.jpg
Sở Kế hoạch và Đầu tư ký kết quy chế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với 13 nội dung thực hiện liên quan. Ảnh: Minh Triều

Tại hội nghị, các bên đã thông qua bản quy chế phối hợp, đồng thời thảo luận, thống nhất ký kết thực hiện nội dung, hình thức phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa các bên. Trong đó, đối với lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội nội dung ký kết liên quan đến một số vấn đề giải quyết việc làm, an sinh xã hội, cung cấp thông tin về các dự án đầu tư, thông tin về doanh nghiệp, chế độ chính sách cho người lao động, đào tạo nghề, cải thiện môi trường kinh doanh, công tác giảm nghèo. Lĩnh vực thuế, ký kết một số nội dung liên quan đến phối hợp cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh, vận động hộ kinh doanh có điều kiện phát triển lên doanh nghiệp; xây dựng dự toán thu ngân sách; quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thông tin về các dự án đầu tư trên địa bàn; công tácquản lý thuế.
Bên cạnh đó, giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum cũng đã thống nhất nội dụng phối hợp cung cấp thông tin về đầu tư các dự án, tình trạng hoạt động doanh nghiệp, kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu, thu nộp ngân sách của các dự án, doanh nghiệp…


hinh2.jpg
Giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum cũng đã thống nhất nội dụng phối hợp cung cấp thông tin về đầu tư các dự án, tình trạng hoạt động doanh nghiệp. Ảnh: Minh Triều

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, qua đó tham mưu cho UBND tỉnh có những giải pháp định hướng mang tính toàn diện và kịp thời trong thời gian đến.

 

Nguồn: https://baogialai.com.vn/

Quay lại